Debetkort eller Kreditkort: Vilken Korttyp är Bäst? (2023)

I den här artikeln förklaras när kreditkort respektive debetkort är det bästa alternativet.

När är kreditkort respektive debetkort bäst?

Kreditkort är bäst om du vill ha tillgång till förmåner och ha möjlighet att skjuta upp eller delbetala dina köp. Om du inte kan bli beviljad kreditkort, på grund av för låg kreditvärdighet eller att du inte uppfyller grundkraven för kreditkort, är debetkort ett bättre alternativ.

Däremot påverkas din kreditvärdighet negativt av att ansöka om och äga kreditkort. Det beror på att beviljade krediter syns i din upplysning och att en kreditupplysning tas på dig vid ansökningstillfället. Vill du förbättra din kreditvärdighet är debetkort således det bästa alternativet.

När kreditkort passar bättre än debetkort

Nedan listas exempel på när kreditkort är att föredra framför debetkort.

 • Vid större oförutsedda utgifter. Om du inte har pengar för att finansiera en plötslig utgift, till exempel reparation av en bil som gått sönder, kan det vara praktiskt att använda kreditkort. Då har du 30–60 dagar på dig att betala skulden innan ränta tillkommer.
 • Om du vill ha möjlighet att delbetala dina köp. Med kreditkort kan du delbetala din kreditskuld till en räntekostnad. Skulden betalas utifrån ett procentuellt minimibelopp som anges på fakturan, till exempel minst 3 % (men minst 200 kr) av kvarvarande skuld.
 • Om du vill ha möjlighet att skjuta upp betalningen av dina köp. Kreditkort erbjuder i regel 30–60 räntefria dagar. Det innebär att du kan skjuta upp betalningen under denna period utan att ränta på skulden tillkommer.
 • Om kreditkortet erbjuder förmåner du kan ha nytta av. Kreditkort har i regel förmåner som bonus, cashback, rabatter eller försäkringar. Förutsatt att du nyttjar dessa förmåner regelbundet kan du spara pengar genom att använda kreditkort istället för debetkort.
 • Vid köp av flygresor. Flera kreditkort ges ut i samarbete med ett specifikt flygbolag, till exempel Norwegian Airlines och SAS. Dessa kreditkort erbjuder i regel hög bonus vid köp av flygresor hos flygbolaget ifråga. Ofta ingår även heltäckande reseförsäkringar och lounge- och concierge service.
 • När du hyr bil eller bor på hotell. Många biluthyrare och hotell kräver betalning med kreditkort. Det beror på att de vill kunna reservera ett belopp på kortet för att täcka kostnader för eventuella problem. Kreditkort har i regel även en eller flera försäkringar som gäller vid resetillfällen.
 • Om du ofta handlar på samma inköpsställe. Många kreditkort utfärdas i samarbete med ett särskilt inköpsställe, till exempel en livsmedelskedja, bensinkedja eller ett flygbolag. Dessa kreditkort erbjuder ofta generösa bonussystem och rabatter när du handlar hos aktören ifråga.

Vid val av kreditkort bör du jämföra olika alternativ för att hitta det kort som passar dig bäst. När, hur och till vad kreditkortet ska användas är frågor som bör besvaras när du väljer kreditkort.

När debetkort passar bättre än kreditkort

Nedan listas exempel på när debetkort är att föredra framför kreditkort.

 • Om du tenderar att spendera mer än du har råd med. Med kreditkort används lånade pengar som betalas tillbaka till kreditgivaren vid ett senare tillfälle. Med debetkort kan du endast använda dina egna pengar, vilket innebär att du inte kan spendera mer än vad som finns tillgängligt på ditt konto.
 • Om du har dålig kreditvärdighet. Kreditkort och dess kreditlimit syns i kreditupplysningar och påverkar din kreditvärdighet negativt. Om du önskar förbättra din kreditvärdighet är det bättre att använda debetkort än kreditkort.
 • Om du vill undvika extra administration. Eftersom köp med debetkort debiteras direkt från ditt konto krävs ingen ytterligare administration. Vid användande av kreditkort måste du däremot hålla reda på räntefria dagar, förfallodatum och eventuell delbetalning.
 • Om du inte uppfyller kraven för att bli beviljad kreditkort. För att bli beviljad kreditkort måste du vara minst 18 år och ha en inkomst. Du får heller inte ha några betalningsanmärkningar och din kreditvärdighet måste bedömas som tillräckligt god. Dessa krav appliceras i regel inte på debetkort.

Vid val av debetkort bör du jämföra olika alternativ för att hitta det debetkort som passar dig bäst. Årsavgift, uttagsavgift och valutaväxlingsavgift är exempel på kostnader att ta i beaktning när du väljer debetkort.

Vanliga frågor

Vad är skillnaden mellan debetkort och kreditkort?

Den stora skillnaden mellan debetkort och kreditkort är att ett debetkort är kopplat till innehavarens konto, medan ett kreditkort är kopplat till en kortkredit. Vid köp med debetkort debiteras köpet direkt från kontot som kortet är kopplat till medan köp med kreditkort dras från kortets kredit.

Kreditgivaren har det huvudsakliga ansvaret för de transaktioner som görs med kreditkort. Vid användande av debetkort ligger ansvaret istället hos kortinnehavaren. Med kreditkort kan du även delbetala, vilket du inte kan göra med debetkort. Därtill har kreditkort i regel fler förmåner än debetkort.

Hur vet jag om jag har ett debetkort eller kreditkort?

Det fysiska kortet har i regel en märkning som talar om huruvida kortet är ett debetkort eller kreditkort. Debetkort brukar vara märkta med “debit” och kreditkort med “credit”. Loggar du in i den mobilapp eller internetbank som kortet är kopplat till brukar det framgå vilken typ av kort du har.

Om du är osäker på huruvida du har ett debetkort eller kreditkort kan du alltid kontakta kortutgivaren och fråga.

Är kreditkort säkrare än debetkort?

Ja, kreditkort är säkrare än debetkort i det avseende att det huvudsakligen är kreditgivaren som står ansvarig för de transaktioner som görs med kortet. Vid köp med debetkort är det istället kortinnehavaren som ansvarar för köpets legitimitet.

Som innehavare av kreditkort löper du således mindre risk för konsekvenser vid eventuella bedrägerier eller obehöriga transaktioner. Har du ett debetkort är det mindre sannolikt att du får ersättning för bedrägerier eller obehöriga transaktioner än om du har ett kreditkort.

Är kreditkort dyrare än debetkort?

Nej, kreditkort är inte nödvändigtvis dyrare än debetkort. Väljer du däremot att delbetala kreditkortsskulden tillkommer vanligtvis kostnader som inte förekommer hos debetkort. Det finns både kreditkort och debetkort som är gratis, men debetkort erbjuder sällan lika bra förmåner som kreditkort gör.

Flera av storbankernas debetkort har liknande årsavgifter som många kreditkort i mellanprisklass, även om dessa debetkort i regel inte inkluderar förmåner. Debetkort hos så kallade neobanker har ofta mer fördelaktiga villkor än de debetkort som erbjuds hos storbankerna.

Alla omdömen

Om författaren

Felicia Lennestig Bergquist
Felicia Lennestig Bergquist

Felicia är sedan år 2022 skribent på Kreditkortguiden. Hon har flera års erfarenhet från kreditkort- och betalningsbraschen.


SENAST UPPDATERAD: 5 januari, 2023

Så finansieras Kreditkortguiden

Flera av kreditkorten som vi recenserar och visar på hemsidan ges ut av aktörer som ger oss provision. På så vis kan vi fortsätta bedriva en kostnadsfri tjänst som recenserar alla svenska bankkort.

I vissa fall kan detta påverka kortens placering på hemsidan. Däremot har detta inte under några omständigheter inflytande på vår betygsättning – vår åsikt är helt och hållet vår egen.

Nollställ
Jämför