Skillnad på kreditkort, betalkort, kontokort, bankkort & debetkort

Utbudet av kort som används som betalmedel är stort och det kan vara svårt att hålla reda på hur de olika alternativen skiljer sig åt. I denna artikel förklaras skillnaderna mellan kreditkort, bankkort, kontokort, betalkort och debetkort.

Vad är skillnaden mellan kreditkort, betalkort, kontokort bankkort och debetkort?

Kreditkort ger tillgång till en kredit medan bankkort, debetkort och förbetalda kort är kopplade till innehavarens konto. Med betalkort samlas inköpen på en faktura som, till skillnad från kreditkort, inte kan delbetalas. Kontokort är ett samlingsnam för kreditkort, betalkort, bankkort och debetkort.

Definition av kreditkort

Nedan listas vad som kännetecknar ett kreditkort.

 • Kortet är kopplat till en kredit. Med ett kreditkort kan du handla med lånade pengar upp till en viss summa under en viss tidsperiod. Kreditgränsen sätts individuellt och är baserad på den sökandes önskemål och återbetalningsförmåga.
 • Fakturan kan delbetalas. När du handlar med kreditkort registreras alla dina köp på en månadsfaktura. Du kan sedan välja om du vill betala hela fakturan inom ett visst antal räntefria dagar eller delbetala beloppet. Väljer du att delbetala beloppet tillkommer ränta eller avgifter på skulden.
 • Erbjuder i regel förmåner. Kreditkort har ofta förmåner som cashback, bonus, rabatter eller försäkringar. Många kreditkort är nischade inom ett särskilt segment, till exempel resor, mat, drivmedel eller shopping. Förmånerna är ofta anpassade efter det segment som kreditkortet är nischat inom.
 • En kreditupplysning tas vid ansökan. När du ansöker om kreditkort tas en kreditupplysning på dig för att bedöma din återbetalningsförmåga.
 • Flera avgifter kan tillkomma. Ränta tillämpas i regel vid delbetalning, men även andra avgifter som aviavgift, administrationsavgift och delbetalningsavgift kan tillkomma vid delbetalning med kreditkort. Många kreditkort har även en årsavgift.

För att bli beviljad kreditkort måste du vara minst 18 år gammal och ha en inkomst. Betalningsanmärkningar accepteras inte när du ansöker om kreditkort.

Definition av betalkort

Nedan listas vad som kännetecknar ett betalkort.

 • Fungerar som hybrid mellan bankkort och kreditkort. Ett betalkort har ingen beviljad kredit, men är heller inte kopplat till ett bankkonto. Alla inköp som görs med betalkortet samlas på en faktura som i regel utfärdas i slutet av månaden.
 • Fakturan kan inte delbetalas. Månadsfakturan måste betalas inom förfallodatum. Eftersom delbetalning inte är ett alternativ förekommer heller ingen ränta.
 • En kreditupplysning tas vid ansökan. När du ansöker om betalkort görs en kreditupplysning på dig för att bedöma din återbetalningsförmåga.
 • Ges ofta ut av ett specifikt företag. Betalkort kan oftas bara användas hos det företag som ger ut kortet ifråga. Numera är betalkort ovanliga i Sverige och i synnerhet den typ av betalkort som kan användas hos flera olika aktörer. De flesta svenska betalkort ges ut i samarbete med bensinkedjor.

För att bli beviljad betalkort måste du vara minst 18 år gammal och ha en inkomst. Betalningsanmärkningar accepteras inte när du ansöker om betalkort.

Definition av bankkort

Nedan listas vad som kännetecknar ett bankkort.

 • Är kopplat till ett bankkonto. När köp görs med ett bankkort dras pengarna direkt från det konto (ofta ett lönekonto) som kortet är kopplat till. Det kräver alltså att det finns pengar på kontot till vilket kortet är kopplat.
 • Erbjuder sällan förmåner. De flesta bankkort erbjuder inga förmåner som till exempel bonus, cashback, rabatter och försäkringar, även om det finns ett fåtal som gör det.
 • Ingen kreditupplysning görs vid ansökan. Eftersom bankkort inte ger tillgång till en kredit görs ingen kreditupplysning vid ansökningstillfället.
 • Årsavgift kan tillkomma. Vissa bankkort har en årsavgift på 195–468 kr, men det finns också flera bankkort utan årsavgift. Bankkort för barn och ungdomar brukar vanligtvis vara gratis. Vissa banker har även gratis bankkort för studenter.
 • Det finns bankkort för barn och ungdomar. Flera bankkort är avsedda för barn och ungdomar. När personer under 18 år ansöker om debetkort måste dock vårdnadshavaren signera avtalet och denne blir således juridisk ansvarig för kortet.

De flesta bankkort har en lägsta åldersgräns på 18 år, bortsett från de alternativ som är avsedda för barn och ungdomar. I regel finns det inga inkomstkrav för bankkort och även betalningsanmärkningar accepteras hos ansökande. Bankkort kallas även för debetkort eller debitkort.

Definition av debetkort

Nedan listas vad som kännetecknar ett debetkort.

 • Debetkort är kopplat till ett konto. När köp görs med ett debetkort dras pengarna direkt från kontot som kortet är kopplat till. Det kräver alltså att det finns pengar på kontot till vilket kortet är kopplat.
 • Erbjuder sällan förmåner. De flesta debetkort erbjuder inga förmåner som till exempel bonus, cashback, rabatter och försäkringar, även om det förekommer hos ett fåtal alternativ.
 • Ingen kreditupplysning tas vid ansökan. Eftersom debetkort inte ger tillgång till en kredit görs ingen kreditupplysning vid ansökningstillfället.
 • Det finns debetkort för barn och ungdomar. Flera debetkort är avsedda för barn och ungdomar. När personer under 18 år ansöker om debetkort måste dock vårdnadshavaren signera avtalet och denne blir således juridisk ansvarig för kortet.
 • Årsavgift kan tillkomma. Vissa debetkort har en årsavgift på 195–468 kr, men det finns också flera debetkort utan årsavgift. Debetkort för barn och ungdomar brukar vanligtvis vara gratis.
 • Kan också vara förbetalda kort. Debetkort kan vara kopplade till vanliga bankkonton, men också till så kallade neobanker som har sin verksamhet online. Förbetalda kort, eller prepaid kort, laddas på med pengar varpå kortet sedan kan användas som ett vanligt bankkort.

De flesta debetkort har en lägsta åldersgräns på 18 år, bortsett från de alternativ som är avsedda för barn och ungdomar. Debetkort saknar ofta inkomstkrav och betalningsanmärkningar accepteras i regel hos ansökande. Debetkort kallas även för bankkort eller debitkort.

Definition av kontokort

Nedan listas vad som kännetecknar ett kontokort.

 • Är ett samlingsnamn för olika typer av kort. Ett kontokort kan vara ett kreditkort, betalkort, bankkort eller debetkort. Ett kontokort är alltså ett kort som används som betalmedel.
 • Kan användas på inköpsställen som accepterar kortbetalning. Kontokort kan användas för köp i fysisk butik, vid onlineköp och vid kontantuttag i bankomat eller bank. Undantaget gäller betalkort, som vanligtvis bara kan användas hos aktören som utfärdat kortet.
 • Avgifterna för kontokort varierar. Vilka avgifter som tillkommer för kontokort varierar beroende kortutgivare och vilken typ av kort det rör sig om.

Vilken typ av kontokort du bör välja beror på vilka behov du har och hur du planerar att använda kortet. Du kan läsa mer om olika kortalternativ på vår sida om kontokort.

Skillnaden mellan olika typer av kort

Nedan specificeras skillnaderna mellan olika typer av kort som används som betalmedel.

 • Skillnaden mellan kreditkort och betalkort.
 • Skillnaden mellan kreditkort och bankkort.
 • Skillnaden mellan kreditkort och debetkort.
 • Skillnaden mellan kreditkort och kontokort.
 • Skillnaden mellan betalkort och kontokort.
 • Skillnaden mellan betalkort och bankkort.
 • Skillnaden mellan betalkort och debetkort.
 • Skillnaden mellan kontokort och bankkort.
 • Skillnaden mellan kontokort och debetkort.
 • Skillnaden mellan bankkort och debetkort.

Skillnaden mellan kreditkort och betalkort

Nedan listas skillnader mellan kreditkort och betalkort.

 • Kreditkort har en kreditgräns vilket inte betalkort har. Via kreditkort får du tillgång till en kredit med en kreditgräns, till skillnad från betalkort som varken är kopplat till en kortkredit eller ett bankkonto. Istället kan du handla obegränsat hos den aktör som givit ut betalkortet.
 • Betalkort används hos en viss aktör och kreditkort används överallt. Kreditkort kan användas överallt där kortbetalning accepteras, medan betalkort oftast är knutna till ett särskilt företag. Det finns dock inköpsställen som inte tar kort från en viss utgivare, till exempel från American Express.
 • Betalkort används oftast av företag och kreditkort av privatpersoner. Betalkort vänder sig främst till företag medan kreditkort framför allt är avsedda för privatpersoner. Utbudet av betalkort till privatpersoner är numera väldigt begränsat i Sverige.
 • Kreditkort tillåter delbetalning vilket inte betalkort gör. Köp som görs med både kreditkort och betalkort samlas på en månadsfaktura. Med ett kreditkort kan du delbetala fakturan, vanligtvis till en räntekostnad. En betalkortsfaktura måste däremot betalas i sin helhet innan förfallodatum.
 • Kreditkort erbjuder ofta fler förmåner än vad betalkort gör. Betalkort kan erbjuda bonus och rabatter medan kreditkort i regel fler förmåner än så. Utöver bonus och rabatter erbjuder kreditkort ofta cashback, försäkringar och ibland även lounge- och concierge service.

Skillnaden mellan kreditkort och bankkort

Nedan listas skillnader mellan kreditkort och bankkort.

 • Kreditkort är kopplade till en kredit och bankkort till ett bankkonto. När köp görs med kreditkort dras pengarna från kortkrediten. Med ett bankkort dras pengarna från kontot som kortet är kopplat till, utan kredit.
 • Köp med kreditkort kan delbetalas vilket inte köp med bankkort kan. Med kreditkort samlas alla inköp på en månadsfaktura som du har möjlighet att delbetala till en räntekostnad. Köp med bankkort kan inte delbetalas utan debiteras direkt från det konto som kortet är kopplat till.
 • Kreditgivaren respektive bankkortsinnehavaren står för risken. Vid transaktioner som genomförs med kreditkort står kreditgivaren för risken. Med ett bankkort är det däremot kortinnehavaren som huvudsakligen ansvarar för risken vid transaktioner som görs med kortet.
 • Kreditkort har ofta fler avgifter än bankkort. Eventuell årsavgift utgör oftast den enda avgiften hos bankkort. Kreditkort däremot har ofta fler avgifter än eventuell årsavgift, i synnerhet avgifter som tillkommer vid delbetalning. Det kan till exempel vara ränta, aviavgift och delbetalningsavgift.
 • Kreditkort har åldersgräns på 18 år medan det finns bankkort för barn. Kreditkort alltid har en lägsta åldersgräns på 18 år medan det finns bankkort som är avsedda för barn och ungdomar.
 • Kreditkort erbjuder i regel förmåner som inte bankkort erbjuder. De flesta kreditkort erbjuder vanligtvis förmåner som till exempel cashback, bonus, rabatter eller försäkringar. Bankkort däremot erbjuder sällan dessa typer av förmåner även om det förekommer i mindre utsträckning.
 • Kreditkort kräver en kreditupplysning vilket inte bankkort gör. När du ansöker om kreditkort görs en kreditupplysning på dig för att bedöma din återbetalningsförmåga. När du ansöker om bankkort tas däremot ingen kreditupplysning eftersom bankkort endast ger tillgång till dina egna pengar.

Skillnaden mellan kreditkort och debetkort

Nedan listas skillnader mellan kreditkort och debetkort.

 • Kreditkort är kopplade till en kredit och debetkort till ett bankkonto. När köp görs med kreditkort dras pengarna från kortkrediten. Med ett debetkort dras pengarna från kontot som kortet är kopplat till, utan kredit.
 • Köp med kreditkort kan delbetalas vilket inte köp med debitkort kan. Med kreditkort samlas alla inköp på en månadsfaktura som du har möjlighet att delbetala till en räntekostnad. Köp med debetkort kan inte delbetalas utan debiteras direkt från det konto som kortet är kopplat till.
 • Kreditgivaren respektive debetkortsinnehavaren står för risken. Vid transaktioner som genomförs med kreditkort står kreditgivaren för risken. Med ett debetkort är det däremot kortinnehavaren som huvudsakligen ansvarar för risken vid transaktioner som görs med kortet.
 • Kreditkort har ofta fler avgifter än debetkort. Eventuell årsavgift utgör oftast den enda avgiften hos debetkort. Kreditkort däremot har ofta fler avgifter än eventuell årsavgift, i synnerhet avgifter som tillkommer vid delbetalning. Det kan till exempel vara ränta, aviavgift och delbetalningsavgift.
 • Kreditkort har en åldersgräns på 18 år medan debetkort finns för barn. Kreditkort alltid har en lägsta åldersgräns på 18 år medan det finns debetkort som är avsedda för barn och ungdomar.
 • Kreditkort erbjuder i regel förmåner som inte debetkort erbjuder. De flesta kreditkort erbjuder vanligtvis förmåner som till exempel cashback, bonus, rabatter eller försäkringar. Debetkort däremot erbjuder sällan dessa typer av förmåner även om det förekommer i mindre utsträckning.
 • Kreditkort kräver en kreditupplysning vilket inte debetkort gör. När du ansöker om kreditkort görs en kreditupplysning på dig för att bedöma din återbetalningsförmåga. När du ansöker om debetkort tas däremot ingen kreditupplysning eftersom debetkort endast ger tillgång till dina egna pengar.

Huruvida kreditkort eller debetkort är bäst för dig beror på vilka behov du har och hur du planerar att använda kortet. På sidan debetkort eller kreditkort kan du läsa mer om de olika alternativen och vad de erbjuder.

Skillnaden mellan kreditkort och kontokort

Skillnaden mellan kreditkort och kontokort är att kreditkort ger tillgång till en kredit som kan delbetalas, medan kontokort är ett samlingsnamn för olika typer av kort. Ett kontokort kan vara ett kreditkort, men det kan också vara ett betalkort, bankkort eller debetkort.

Skillnaden mellan betalkort och kontokort

Skillnaden mellan betalkort och kontokort är att kontokort är ett samlingsnamn för olika kort medan betalkort är en hybrid mellan kreditkort och ett debetkort. Alla inköp som görs med ett betalkort samlas på en månadsfaktura som måste betalas innan förfallodatum. Fakturan kan alltså inte delbetalas.

Ett kontokort kan alltså vara ett betalkort, men det kan också vara ett kreditkort, bankkort eller debetkort.

Skillnaden mellan betalkort och debetkort

Nedan listas skillnader mellan betalkort och debetkort.

 • Debetkort är kopplat till innehavarens konto vilket inte betalkort är. Vid betalning med debetkort dras pengarna från kontot som kortet är kopplat till. Ett betalkort däremot är varken kopplat till ett konto eller kortkredit, utan inköpen samlas på en faktura som vanligtvis betalas i slutet av månaden.
 • Betalkort används hos en viss aktör och debetkort används överallt. Debetkort kan användas överallt där kortbetalning accepteras, medan betalkort oftast är knutna till ett särskilt företag. Det finns dock inköpsställen som inte tar kort från en viss utgivare, till exempel kort från American Express.
 • Betalkort används oftast av företag och debetkort av privatpersoner. Betalkort vänder sig främst till företag medan debetkort framför allt är avsedda för privatpersoner. Utbudet av betalkort till privatpersoner är numera väldigt begränsat i Sverige.
 • Betalkort kräver en kreditupplysning vilket inte debetkort gör. När du ansöker om betalkort görs en kreditupplysning på dig för att bedöma din återbetalningsförmåga. När du ansöker om debetkort tas däremot ingen kreditupplysning eftersom debetkort endast ger tillgång till dina egna pengar.
 • Betalkort har en åldersgräns på 18 år medan debetkort finns för barn. Betalkort har alltid en lägsta åldersgräns på 18 år medan debetkort kan beviljas till barn och ungdomar. Då måste vårdnadshavaren signera avtalet och denne blir därmed juridiskt ansvarig för kortet.

Skillnaden mellan betalkort och bankkort

Nedan listas skillnader mellan betalkort och bankkort.

 • Bankkort är kopplat till innehavarens konto vilket inte betalkort är. Vid betalning med bankkort dras pengarna från kontot som kortet är kopplat till. Ett betalkort däremot är varken kopplat till ett konto eller kortkredit, utan inköpen samlas på en faktura som vanligtvis betalas i slutet av månaden.
 • Betalkort används hos en viss aktör och bankkort används överallt. Bankkort kan användas överallt där kortbetalning accepteras medan betalkort oftast är knutna till ett särskilt företag. Det finns dock inköpsställen som inte tar kort från en viss utgivare, till exempel kort från American Express.
 • Betalkort används oftast av företag och bankkort av privatpersoner. Betalkort vänder sig främst till företag medan bankkort framför allt är avsedda för privatpersoner. Utbudet av betalkort till privatpersoner är numera väldigt begränsat i Sverige.
 • Huruvida en kreditupplysning görs eller inte. Vid ansökan om betalkort görs alltid en kreditupplysning på den ansökande. När du ansöker om bankkort tas däremot ingen upplysning på dig eftersom pengarna dras direkt från ditt konto vid köp. Din återbetalningsförmåga behöver således inte bedömas.
 • Betalkort kräver en kreditupplysning vilket inte bankkort gör. När du ansöker om betalkort görs en kreditupplysning på dig för att bedöma din återbetalningsförmåga. När du ansöker om bankkort tas däremot ingen kreditupplysning eftersom debetkort endast ger tillgång till dina egna pengar.

Skillnaden mellan kontokort och bankkort

Kontokort är ett samlingsnamn för olika kort medan bankkort är en typ av kort där pengarna dras direkt från kontot som kortet är kopplat till. Ett kontokort kan vara ett bankkort, men det kan också vara ett kreditkort, betalkort eller debetkort.

Skillnaden mellan kontokort och debetkort

Kontokort är ett samlingsnamn för olika kort medan debetkort är ett kort där pengarna dras direkt från kontot som kortet är kopplat till vid köp. Ett kontokort kan vara ett debetkort, men det kan också vara ett kreditkort, betalkort eller bankkort.

Skillnaden mellan bankkort och debetkort

Det finns ingen skillnad mellan bankkort och debetkort eftersom det är samma sak. Bankkort och debetkort kallas ibland för debitkort. Även förbetalda kort brukar räknas in under begreppet bankkort eller debetkort.

Vanliga frågor

Är det säkrast att betala med bankkort eller kreditkort?

Det tekniska säkerhetssystemet vid betalning skiljer sig inte åt mellan bankkort och kreditkort. Däremot står innehavaren av ett bankkort som ansvarig för de transaktioner som genomförs med kortet. Vid köp med kreditkort är det istället kreditgivaren som ansvarar för transaktionens legitimitet.

Som innehavare av ett bankkort löper du större risk för konsekvenser vid eventuella bedrägerier eller obehöriga transaktioner. Om du har ett bankkort är det alltså mindre sannolikt att du får ersättning för bedrägerier eller obehöriga transaktioner än om du har ett kreditkort.

Är kreditkort och kortkredit samma sak?

Nej, kreditkort och kortkredit är inte samma sak. En kortkredit är den kredit till vilken ett kredit- eller betalkort är kopplat. Vid betalning med kreditkort- eller betalkort utnyttjas kortkrediten och inköpen samlas på en faktura som vanligtvis kommer i slutet av månaden.

Kortkrediten varierar i storlek och sätts individuellt efter kortinnehavarens önskemål och återbetalningsförmåga. Kreditgräns, eller kreditlimit är det maxbelopp vilket kortkrediten uppgår till.

Finns det debetkort med kredit?

Ja, det finns debetkort med kontokredit. Det innebär att kredit medges om du inte har täckning på kontot. I dessa fall brukar ränta tillkomma från och med dag ett. Kreditskulden återbetalas när pengar sätts in på kontot som debetkortet är kopplat till.

Är Mastercard ett kreditkort?

Ja, Mastercard kan vara ett kreditkort, men det kan också vara ett debetkort eller bankkort. Mastercard är ett betalnätverk som erbjuder allt från kreditkort och debetkort till betalkort.

Ungefär två tredjedelar av alla svenska kreditkort är licensierade av Mastercard. Det innebär att de flesta kreditkort i Sverige ges ut i samarbete med Mastercard.

Vad är skillnaden mellan VISA debit och VISA credit?

Skillnaden mellan VISA debit och VISA credit är att VISA debit är ett debetkort, eller bankkort, medan VISA credit är ett kreditkort. När du handlar med VISA debit dras pengarna direkt från det konto som kortet är kopplat till. Vid köp med VISA credit dras pengarna istället från din beviljade kredit.

VISA erbjuder alltså både debetkort och kreditkort men även betalkort. Läs mer om VISA och dess kort på sidan om VISA-kort.

Alla omdömen

Om författaren

Felicia Lennestig Bergquist
Felicia Lennestig Bergquist

Felicia är sedan år 2022 skribent på Kreditkortguiden. Hon har flera års erfarenhet från kreditkort- och betalningsbraschen.


SENAST UPPDATERAD: 4 juli, 2024

Så finansieras Kreditkortguiden

Flera av kreditkorten som vi recenserar och visar på hemsidan ges ut av aktörer som ger oss provision. På så vis kan vi fortsätta bedriva en kostnadsfri tjänst som recenserar alla svenska bankkort.

I vissa fall kan detta påverka kortens placering på hemsidan. Däremot har detta inte under några omständigheter inflytande på vår betygsättning – vår åsikt är helt och hållet vår egen.

Nollställ
Jämför