recension cover
Sidan innehåller annonser

Handelsbanken Platinum

 • Bra kortförsäkringar
 • Liten bonus på inköp
 • Concierge & lounge
card

Årsavgift: 2400 kr

Högsta kredit: 100 000 kr

Räntefritt: 45 dagar

Kortet är tyvärr inte tillgängligt.

Kortet är tyvärr inte tillgängligt.

Handelsbanken Platinum

KORTFATTAT

Handelsbanken Platinum är ett premiumkort med ett omfattande försäkringspaket som riktar sig till dig som reser och spenderar mycket.

Med detta Handelsbanken Mastercard får du en bonus motsvarande 50 kr för varje 20 000 kr du gör i inköp (bonusvärde är 0,25 %). Precis som andra kort i de dyrare segmenten ger kortet dig obegränsad tillgång till VIP-lounger i hela världen, samt en dygnet runt-öppen concierge service.

På försäkringsfronten är Handelsbankens kreditkort heltäckande. Kortet har ett brett skydd med förhållandevis höga ersättningar – något som kan anses vara en av kortet större fördelar jämfört med andra kreditkort. Nackdelen är att kortets fasta årskostnad är en av de högsta bland svenska kreditkort.

Hur bra är Handelsbanken Platinum Mastercard?

Bonus & förmåner
Grundläggande bonus
Mediokert
Resa & utomlands
Lounge-access & concierge service
Bra
Försäkring
Ett heltäckande skydd
Utmärkt
Avgifter & ränta
Hög årsavgift men låg ränta
Mediokert

Kortfakta

Krav
Åldersgräns 18 år
Lägsta inkomst Inget fast krav
Anställningsformer Ej arbetslös
Bet. anmärkningar Nej
Kreditvillkor
Ränta 5,05 %
Effektiv ränta 5,17 %
Max kreditgräns 100 000 kr
Räntefria dagar 45 dagar
Lägsta månadsbet. 5 % (lägst 150 kr)
Avgifter
Årskostnad 2400 kr
Aviseringsavgift 0 kr
Valutapåslag 1,65 %
Uttagsavgift 2 %, minst 20 kr
Korttyp Mastercard
Kortfakta

Försäkringar

 • Reseförsäkring
 • Avbeställningsskydd
 • Köpskydd
 • Leveransförsäkring
 • Garantiförlängning
 • Självriskreduktion
 • Prisgaranti
 • Feltankningsförsäkring
 • Allriskförsäkring

Så ansöker du om Handelsbanken Platinum

Likt flera av de andra storbankerna krävs det att man är kund hos Handelsbanken för att ansöka om detta kort. Det innebär en mängd prövningar och åtaganden, något som inleds genom ett besök hos ditt lokala bankkontor.

Under förutsättningen att du är kund går processen till så här:

 1. Gå in på bankkontoret där du är kund.
 2. Genomför deras ansökningsprocess genom att bistå med personliga uppgifter, val av kreditgräns och svar på obligatoriska frågor om penningtvätt och person i politisk utsatt ställning (PEP).
 3. Alla ansökningar behandlas manuellt av antingen din bankman eller annan person på kontoret. De gör en genomlysning av din ekonomiska situation och tar ett sammanvägt beslut. Beslutet meddelas oftast inom 24 timmar.
 4. I vissa fall kan Handelsbanken be om kompletteringar för att exempelvis säkerställa att din angivna inkomst stämmer.

Fördelar

 • Ger dig bonus på alla inköp i form av fonder i Handelsbanken
 • En ovanligt låg kreditränta
 • Concierge service och Priority Pass för en lyxig vardag och resa
 • Heltäckande försäkring

Nackdelar

 • En av de högsta årsavgifterna på kreditkort i Sverige
 • Låg cashback på inköp för att vara ett bonuskort
Kika på andra betalkort?

Kredit & avgifter

Handelsbanken Platinum erbjuder en 45 dagars räntefri kredit upp till 100 000 kronor. Den minsta möjliga krediten är inofficiellt 75 000 kr, eftersom Handelsbanken har som riktlinje att inte bevilja detta kreditkort om man inte har ekonomiska förutsättningar för en kreditgräns under 100 000 kr.

Den räntefria krediten innebär att man kan vänta upp till 45 dagar med att betala inköp innan ränta utgår. Månadsfaktura med ett utdrag av alla transaktioner skickas ut månadsvis. Man kan välja att delbetala ett minsta belopp (1/20 av skulden, minst 150 kr) eller betala av hela den utestående skulden direkt.

Platinumkortet har en nominell kreditränta på ynka 5,05 % och en effektiv ränta på 5,17 %*. Kortet saknar aviseringsavgift vilket även det är ett plus. Som innehavare av Handelsbankens Platinumkort tyngs man endast av den exceptionellt höga årsavgiften på 2 400 kr.

* Den effektiv räntan på 5,17 % utgår är beräknad utifrån en utnyttjad kredit på 20 000 kr som återbetalas över 12 månader som ett annuitetslån. Kortet saknar aviseringsavgift och har en nominell ränta på 5,05 %, vilket leder till en månadskostnad på 1 712 kr och ett totalt belopp att betala tillbaka blir 20 551 kr. I exemplet nyttjas inga räntefria dagar.

Förhandlingsbar kreditgräns och årsavgift

Som med mycket annat när det gäller Handelsbanken är både kreditgräns och årsavgift förhandlingsbart vid ansökan. Vissa kunder kan beviljas en kreditgräns upp till 1 000 000 kr eller mer om så önskas. Har man andra tjänster i banken såsom ett stort fondinnehav, bolån eller pensionssparande, kan även årsavgiften förhandlas ner väsentligt.

Extra inbetalningar

Om man vill betala in extra på sitt kort kan man göra det till bankgiro 5913-2357 med sitt kortnummer som OCR. Det går även att smidigt göra extrainbetalningar direkt via Handelsbankens egna bankapp.

Bonus

Varje gång du använder ditt Handelsbanken Platinum får du 1 bonuspoäng per spenderad krona. När du kommit upp i 20 000 poäng omsätts dessa poäng till ett fondköp på 50 kronor.

Utbetalning

Bonusen betalas ut månadsvis, når du inte 20 000 poäng på en månad brinner poängen inte inne, utan de sparas tills du når poänggränsen för utbetalning igen. För Platinum-kortet sker utbetalning till ett fondkonto i fonden Handelsbanken Multi Asset 40 runt den 15:e varje månad. Om du redan har ett fondkonto hos Handelsbanken placeras pengarna där istället.

Omräknat i procent har denna bonus (även kallat cashback) ett värde på 0,25 %. Jämfört med många andra kort är detta en låg bonus – speciellt med tanke på kortets årsavgift.

Få mer i bonus

Det går att påverka sin bonusnivå genom att ha fler tjänster hos Handelsbanken. Taket ligger på 90 kr per 20 000 poäng, vilket innebär ett bonusvärde på 0,45 % på alla inköp. För varje villkor du kan bocka av höjs storleken på det månatliga fondinvesteringen med 10 kr per 20 000 poäng. Uppfyller man alla fem villkor blir maxbonusen fortfarande 90 kr per 20 000 poäng.

Här är villkoren:

 • Bolån hos Handelsbanken
 • Fondinnehav på minst 10 000 kr
 • Kontosparande på minst 10 000 kr
 • Pensionssparande på minst 10 000 kr
 • Ett regelbundet månadssparande

Värde över tid med fondsparande

Även om kreditkortets bonus är förhållandevis liten, så vill vi understryka värdet av att ha ett bonuskort. Speciellt om man låter cashbacken ligga kvar i fonderna och växa.

Om du skulle spendera 15 000 kr per månad i 15 år med ditt Handelsbanken Platinum på den lägsta bonusnivån och få en genomsnittlig avkastning från Handelsbankens fond på 5 % så skulle du ha 10 060 kr i fonden efter 15 år, istället för de 6 750 kr du fått i cashback. Det är nästan 50 % mer intjäning från kortet på grund av hur pengarna placeras.

Värt att understryka är dock att det krävs betydligt högre utgifter än 15 000 kr/mån för att bonusen ska kompensera för dess höga årsavgift.

Alternativt val: Ett lyxkort från Resurs

Resurs World

Premiumkort med hög bonus för dig som spenderar mycket

Resurs World är ett flexibelt betalningsalternativ som ger dig 1 % i bonus/cashback på alla inköp. Precis som Handelsbanken Platinum ger kortet dig tillgång till lounger världen över (genom programmet LoungeKey) samt concierge service.  Med Resurs räntefria avbetalningar kan du också delbetala till låg effektiv ränta. Som grädde på moset har World-kortet även en väsentligt mycket lägre årsavgift, 1 068 kr istället för 2 400 kr per år. Vi rekommenderar därför Resurs World istället!

Försäkring

Zurich Nordic står som försäkringsgivare för Handelsbanken Platinum Mastercards reseförsäkring, vilket är en förhållandevis vanlig aktör vad gäller kortförsäkring i Sverige. Till skillnad från många andra kort är däremot antalet försäkringsmoment och nivån på ersättningarna exceptionellt bra på detta kort.

Något som sticker ut och är viktigt att påpeka är att en resa måste vara betald till 100 % för att kortets reseförsäkring ska vara gällande. För de flesta andra kreditkorts reseförsäkringar är denna gräns 50 % – 75 %. Kortets försäkring gäller även för make/maka, registrerad partner, sambo och barn som inte fyllt 25 år (även när de reser utan kortinnehavaren). Unikt för just Platinumkortet är att försäkringen även gäller på tjänsteresor.

För att göra försäkringens skydd mer översiktlig delar vi upp kreditkortets försäkringsmoment i två delar, de som alltid gäller och de som endast gäller under resa.

Generella försäkringar – gäller alltid:

Skada på hyrbil

Täcker självrisk upp till 200 000 kr för skador på hyrt fordon.

Hole in one försäkring

Täcker kostnad upp till 2 500 kr för champagne eller liknande vid hole-in-one.

Allriskförsäkring

Ersätter skador på varor upp till 20 000 kr som är 100 % betalda med kortet. Högst 60 000 kr ersättning/år.

Prisskydd

Mellanskillnad betalas av försäkringsbolaget om du hittar en likadan vara till ett lägre ordinarie pris inom 60 dagar efter inköp. Max 2 500/kr per vara eller 5 000 kr/år.

Reseförsäkringar – gäller endast under resa:

Avbeställningsskydd

Täcker kostnader för avbeställning av resor upp till 100 000 kr vid olycksfall, akut sjukdom eller dödsfall. Gäller även medresenärer eller nära anhörig.

Outnyttjad aktivitetskostnad

Täcker upp till 4 000 kr (högst 12 000 kr per kort) för aktiviteter som var bokade under resan som inte kan genomföras på grund av skada.

Läke- och resekostnader

För nödvändiga och skäliga kostnader vid sjukdom eller olycksfall under resa. Ingen begränsning utöver 750 kr för sjukhusvistelse utomlands.

Olycksfallsförsäkring

Gäller medicinsk invaliditet på mer än 50 % med ett maxbelopp på 3 500 000 kr. Gränsen är högt satt i förhållande till många andra försäkringar, men ersättningsbeloppet är förhållandevis stort.

Reseavbrott

Endast nödvändiga och skäliga kostnader om det händer något allvarligt hemma som kräver hemresa. T ex vattenläckage i hemmet eller nära anhörig som blir allvarligt sjuk.

Resestartskydd

Försäkringen ger ersättning för att kunna hinna fram i tid till avresa (flyg, buss, tåg eller färja) vid oväntat problem med transporten till avreseplatsen. Ersättning på upp till 10 000 kr per tillfälle.

Försening av allmänt transportmedel

Vid mer än 4 timmars försening betalas upp till 3 000 kr (max 9 000 kr per kort och tillfälle) för skäliga kostnader för alternativ transport, kost, logi etc. Vid mer än 8 timmars betalas ytterligare upp till 2 000 kr (6 000 kr per kort).

Det går även att få schablonbelopp på 1 000 kr (3 000 kr per kort) efter 4 timmar och samma sak igen efter 8 timmars försening utan att uppvisa kvitto.

Strejkskydd

Ersättning upp till 5 000 kr för nödvändiga och skäliga kostnader när dina planer för kost, resa eller logi blir inställda på grund av strejk.

Bagageförsening

Lämnas efter 8 timmar respektive 24 timmar vid försenat bagage. Ersättning ges för nödvändiga och skäliga kostnader mot uppvisande av kvitto. Vid försening ges maximalt 3 000 kr (9 000 kr per kort), efter 8 timmar ytterligare 2 000 kr/6 000 kr och efter totalt 24 timmar ytterligare 5 000 kr/15 000 kr.

Överbokat hotellrum

Ersätter maximalt 5 000 kr för att boka ett annat hotellrum om det i förväg bokade hotellrummet är fullbokat på grund av misstag från hotellets sida.

Ansvarsförsäkring

Ansvarsskydd upp till 10 000 000 kr vid skadeståndsanspråk av annan part under resan.

Självriskskydd

Ersätter självrisk på hem- eller bilförsäkring på upp till 10 000 kr vid skada på den obebodda permanenta hemadressen som uppkommit under resans gång.

Reseförmåner

Ser man till uttagsavgift (2 %, minst 20 kr) och valutaväxlingsavgift (1,65 % av beloppet) är det inget som sticker ut varken till det positiva eller negativa. I och med kortets höga årsavgift är det däremot naturligt att det ingår flera olika extratjänster som underlättar tillvaro innan och under resan.

Priority Pass

Genom Handelsbanken Platinum får du obegränsad tillgång till över 1300 VIP-lounger över hela världen. Medlemskapet är av sorten Priority Pass Prestige, vilket har ett ordinarie pris på drygt 3 000 kr (€399). Förmånen inkluderas även för eventuell partner med ett extrakort. För gäster tar de däremot en avgift på 190 kr per besökstillfälle.

Loungerna skiljer sig i utbud. Men generellt sett finns en buffé med ett stort utbud av varierande mat – maten måste falla alla nationaliteter i smaken. Tillsammans med gratis alkohol, WIFI, TV och annat så brukar VIP-lounger vara mycket uppskattade av dess besökare.

I Sverige finns dessa lounger tillgängliga på Arlanda, Landvetter flygplats, Bromma flygplats och Skavsta flygplats.

Concierge Service

Genom att ringa 0771 – 930 930 kan man dygnet runt nå Handelsbankens dedikerade Concierge Service. Vid vårt test av deras service fick vi kontakt inom ett par sekunder och blev väldigt trevligt bemötta.

Concierge Service är en välanvänd tjänst för de som har för lite tid i vardagen. Det finns ingen övre gräns för hur mycket man får kontakta dem med olika ärenden. Några exempel på vad dem kan hjälpa till med är:

 • Beställa blommor
 • Boka hela resor med tillhörande hotell
 • Få fram biljetter till annars utsålda evenemang och konserter
 • Boka bord på “fullbokade” restauranger
 • Gästlista eller drinkbord på exklusiva nattklubbar

Kort och gott så hjälper det till med det mesta i praktisk väg som man kan tänka sig – lite som en personlig assistent. Concierge Servicen är gratis att använda, och man betalar endast för det man köper genom tjänsten.

Övrigt

Hur skiljer sig Handelsbanken Allkort från Platinum?

Många står nog i vägvalet om det är värt drygt 2 000 kr extra i årsavgift för att få ett Handelsbanken Platinum istället för ett Allkort. Ett platinumkort från Handelsbanken inkluderar allt som ett Allkort gör, därför listar vi endast fördelarna här:

 • Lägre ränta, 5,05 % istället för Allkortets 10,35 %
 • Tillgång till concierge service
 • Tillgång till 1300 lounger med Priority Pass
 • 0,25 % bonus istället för 0,20 % på inköp
 • Bättre försäkringar

Det enda som är en fördel med Allkortet är att de saknar uttagsavgift, något som kostar 2 % av uttagsbeloppet (minst 20 kr) med Platinumkortet.

Om man nu var tvungen att välja mellan dessa kort får man försöka värdera vad concierge service och Priority Pass är värt i pengar på ett år.

Skillnaden i bonusen är det inte värd att ta hänsyn till iallafall. Det skulle krävas årliga utgifter på 4 000 000 kr för att kompensera för Platinums höga årsavgift (2 400 kr gentemot Allkortets 400 kr).

I vårt tycke så finns det andra liknande men andra bättre kreditkort, t ex Eurocard Platinum eller American Express Platinum.

Sköt din ekonomi med Handelsbankens app

I egenskap av storbank har Handelsbanken en mycket välutvecklad app. Är man kund hos dem, vilket är ett krav för att teckna Handelsbanken Platinum, så får man en bra översikt på sina tjänster i appen. Det gäller allt från sparande, bolån, kontohistorik, kreditgräns och villkor för alla tjänster.

Blippa

I och med att kortet är licensierat under Mastercard ingår även funktionalitet för kontaktlösa betalningar, även kallat att blippa. Det innebär att man slipper ange PIN-kod och kan på så vis smidigt genomföra köp utan att sätta in kortet i betalterminalen. Maxgränsen för att blippa är 400 kr/tillfälle, eller max 1 200 kr innan man måste genomföra ett köp med PIN-kod igen.

Apple pay

Sedan slutet av 2020 erbjuder Handelsbanken Apple Pay för alla sina kort.

Obehöriga transaktioner

I sina kortvillkor anger Handelsbanken att de har ett skydd mot obehöriga transaktioner. För deras Platinumkreditkort innebär det en självrisk på max 400 kr vid obehörigt användande av kortet. Självrisk betalas endast om man varit oaktsam och därmed inte skyddat vad de kallar en personlig behörighetsfunktion. Har man däremot varit grovt oaktsam så är självrisken upp till 12 000 kr.

Korterbjudanden

Som innehavare av detta kort får man regelbundet ta del av exklusiva erbjudanden. Dessa ändras regelbundet, men är i många fall riktigt bra. Här är ett par exempel från 2020:

 • Se valfri biofilm för 99:- hos SF bio
 • 40 % rabatt på solglasögon från RayBan
 • 25 % rabatt på hörlurar från Bose

Det finns många fler rabatter att välja på som ständigt uppdateras. Dessa erbjudanden går att hitta i Handelsbankens app.

Vanliga frågor

💳 Går det att köpa till ett extrakort?

Ja, till en kostnad av 500 kr/år går det att få ett extrakort. Kortet är kopplat till samma bonuskonto som huvudkortet och ger samma försäkringsskydd som för huvudkortinnehavaren. Extrakortet ger även tillgång till Priority Pass-loungerna.

💳 Vilka övriga kort erbjuder Handelsbanken?

Handelsbanken har ytterligare tre kort, samtliga av typen av Mastercard. Deras andra kreditkort heter Handelsbanken Allkort och deras debetkort heter Handelsbanken Bankkort och Handelsbanken Maestro.

Om Handelsbanken

Handelsbanken (Svenska handelsbanken AB) grundades år 1871 i Stockholm och är en av Nordens största banker, men har även kontor i Nederländerna och Storbritannien. Deras affärsmodell skiljer sig från många andra banker eftersom att mycket av deras verksamhet är decentraliserad. Till skillnad från andra storbanker har de lokala kontoren mycket valfrihet, och de har alla egna nyckeltal och lönsamhetsmål.

I Sverige har allmänheten länge ansett att Handelsbanken är en premiumbank. Detta har fört med sig både för och nackdelar. Eftersom Handelsbanken historiskt har attraherat mer förmögna kunder har de också blivit specialister på att tillgodose dessa kunders behov. Resultatet har blivit att deras banktjänster i många fall är dyrare än andra storbankers.

Alla omdömen

Om författaren

Elias Bülow
Elias Bülow

Har mångårig arbetslivserfarenhet från den svenska finansbranschen och ett stor intresse för ekonomi i allmänhet.


SENAST UPPDATERAD: 21 december, 2022

Kontaktuppgifter

Ansvarig kortutgivare: Svenska Handelsbanken AB (allabolag.se)

Organisationsnummer: 502007-7862

Adress: Kungsträdgårdsgatan 2, 111 47, Stockholm

Telefon: 0771-77 88 99

E-post:

Finansinspektionen: Svenska handelsbanken AB (fi.se)

Kortvillkor: Handelsbanken Platinum kortvillkor

Öppettider

Måndag: 00:00 – 24:00

Tisdag: 00:00 – 24:00

Onsdag: 00:00 – 24:00

Torsdag: 00:00 – 24:00

Fredag: 00:00 – 24:00

Lördag: 00:00 – 24:00

Söndag: 00:00 – 24:00

Så finansieras Kreditkortguiden

Flera av kreditkorten som vi recenserar och visar på hemsidan ges ut av aktörer som ger oss provision. På så vis kan vi fortsätta bedriva en kostnadsfri tjänst som recenserar alla svenska bankkort.

I vissa fall kan detta påverka kortens placering på hemsidan. Däremot har detta inte under några omständigheter inflytande på vår betygsättning – vår åsikt är helt och hållet vår egen.

Nollställ
Jämför