Kreditkort eller Lån 2023: välj rätt alternativ för rätt tillfälle

En vanlig fundering är huruvida det är bäst att ta ett lån eller använda sitt kreditkort för att delbetala ett köp. Kreditkortguiden går igenom fördelar, nackdelar och skillnader mellan lån och kreditkort, samt när de olika alternativen lämpar sig bäst.

När ska man välja kreditkort vs lån?

Kreditkort är bra för mindre lånebelopp och löpande utgifter, medan privatlån lämpar sig bättre för större engångsutgifter som återbetalas över längre tid. Om man inte har möjlighet att betala kreditkortsskulden inom de räntefria dagar som erbjuds via kreditkortet är det oftast bättre att ta ett lån.

Skillnaden mellan kreditkort och lån

Kreditkort ger tillgång till en kredit med en viss räntefri avbetalningstid, till skillnad från lån som återbetalas utifrån en förutbestämd amorteringsplan. Med kreditkort betalar du endast ränta på den del av krediten du nyttjar, medan ränta på lån tillkommer på hela det beviljade beloppet.

Fördelar med att använda kreditkort istället för lån

 • Du får 30–60 räntefria dagar på varje köp.
 • Många kreditkort erbjuder cashback och bonus vid köp.
 • Många kreditkort inkluderar försäkring och avbeställningsskydd.
 • Du får tillgång till pengarna direkt.

Det finns naturligtvis fler fördelar med kreditkort, som inte endast är förmånliga i jämförelse med lån. Dessa fördelar kan du läsa mer om på vår sida om fördelar och nackdelar med kreditkort.

Erbjuder 30–60 räntefria dagar

De flesta kreditkorten erbjuder 30–60 räntefria dagar, medan räntan på lån träder i kraft redan dag ett. Om en kreditkortsskuld betalas innan de räntefria dagarna utgår tillkommer alltså ingen ränta. Kreditkort är således ett förmånligt alternativ vid avbetalningar med kort löptid.

Den räntefria perioden appliceras från inköpets datum till fakturans förfallodatum. Antalet räntefria dagar varierar således beroende på när köpet görs. Därför används formuleringen upp till x antal räntefria dagar.

Jämförelse mellan kreditkort och lån för litet lånebelopp med kort löptid

I exemplet nedan jämför vi totalkostnaden för att delbetala ett belopp på 7 000 kronor med ett kreditkort jämfört med ett lån.

Jämförelsefaktor Kreditkort Lån
Lånebelopp 7 000 kr 7 000 kr
Lånetid 2 månader 2 månader
Nominell ränta 0 %* 5,3 %
Aviseringsavgift 0 kr 0 kr
Årsavgift 0 kr 0 kr
Uppläggningsavgift 0 kr 300 kr
Effektiv ränta 0 % 48,12 %
Totalkostnad ränta + avg. 0 kr 346 kr
Total kostnad 7 000 kr 7 346 kr
Tabell 1. Jämförelse av kostnader för kreditskuld och låneskuld på 7 000 kr.

*Vi har räknat med att kreditkortet har upp till 60 räntefria dagar och att krediten betalas av inom denna period. 

Ovanstående exempel visar hur kreditkort kan lämpa sig bättre än lån för mindre belopp med kort återbetalningstid. Vid möjlighet att betala hela kreditbeloppet inom den räntefria perioden lönar det sig i princip alltid att använda kreditkort istället för att ta lån. Orsaken till detta är att räntekostnaden för krediten uteblir.

Många kreditkort erbjuder cashback och bonus vid köp

Många kreditkort erbjuder någon form av cashback eller bonus på 0,5–1 % av värdet på det du köpt med kortet. Spenderar du 10 000 kr med ett kreditkort med 1 % cashback får du alltså tillbaka 100 kr.

Den unika aspekten när det kommer till kreditkort med cashback och bonus är således att du kan få tillbaka pengar på dina köp, vilket du aldrig kan göra genom att ta ett lån. Jämför olika kreditkort där du får pengar eller bonuspoäng tillbaka på dina köp på vår sida om kreditkort med cashback och bonus.

Många kreditkort inkluderar försäkring och avbeställningsskydd

Många kreditkort erbjuder förmåner som försäkring, avbeställningsskydd och köpskydd. Delbetalar du exempelvis en resa med kreditkort appliceras ofta reseförsäkring och avbeställningsskydd. Dessa förmåner ingår inte om du finansierar resan med ett lån.

Direkt tillgång till pengarna

Med ett kreditkort har du tillgång till pengarna närsomhelst. Ska du ta ett lån däremot behöver du göra en låneansökan som sedan ska handläggas och godkännas. När lånet väl är beviljat måste du vänta på utbetalning innan du får tillgång till pengarna.

Fördelar med att använda lån istället för kreditkort

 • Lån erbjuder vanligtvis högre lånebelopp än kreditkort.
 • Lån har i regel lägre ränta än kreditkort.
 • Lån har ofta lägre minimumbelopp att betala per månad än kreditkort.
 • Lån har en tydligare delbetalningsplan än kreditkort.

Lån erbjuder vanligtvis högre lånebelopp än kreditkort

De flesta långivare som erbjuder privatlån kan låna ut 300 000–600 000 kr, medan kortutgivare oftast har en kreditlimit på 50 000–150 000 kr. Ett fåtal kreditkort har högre kreditgräns än så, exempelvis Amex Platinum, vars kreditlimit maximalt uppgår till 1 500 000 kr.

Just Amex Platinum har dock en årsavgift på hela 6 600 kr, vilket är representativt för kreditkort med så pass hög kreditgräns. För att bli beviljad ett kreditkort som Amex Platinum måste du dessutom ha väldigt god privatekonomi och hög kreditvärdighet.

Faktum är att få personer lever under så pass goda ekonomiska omständigheter och har den kreditvärdighet som krävs för att bli beviljade kreditkort som Amex Platinum. För de flesta är lån således det enda alternativet som finns för lånebelopp över 150 000 kr.

Lån har i regel lägre ränta än kreditkort

Lån har vanligtvis mellan 3–15 % ränta (cirka 6 % i genomsnitt för privatlån), medan kreditkortsräntor ligger på omkring 15–20 %. Eftersom lån i regel har lägre räntesatser än kreditkort är det oftast mer fördelaktigt att ta lån för att avbetala större lånebelopp under längre återbetalningstider.

Jämförelse mellan kreditkort och lån för större lånebelopp med lång löptid

I exemplet nedan jämför vi totalkostnaden för att delbetala ett belopp på 60 000 kronor med ett kreditkort jämfört med ett lån.

Jämförelsefaktor Kreditkort Lån
Lånebelopp 60 000 kr 60 000 kr
Lånetid 24 månader 24 månader
Nominell ränta 16,1 % 5,3 %
Aviseringsavgift 0 kr 0 kr
Årsavgift 0 kr 0 kr
Uppläggningsavgift 0 kr 300 kr
Effektiv ränta 17,34 % 5,95 %
Totalkostnad ränta + avg. 10 576 kr 3 668 kr
Total kostnad 70 576 kr 63 668 kr
Tabell 2. Jämförelse av kostnader för kreditskuld och låneskuld på 60 000 kr.

Ovanstående exempel visar hur lån lämpar sig bättre än kreditkort för större belopp med längre återbetalningstid. I just detta exempel blir totalkostnaden för ränta och avgifter nästan tre gånger så hög om man väljer kreditkortet framför lånet.

Att betala av en kreditskuld under 24 månader innebär i regel onödigt höga räntekostnader, varpå det ofta lönar sig att ta ett lån som vanligtvis erbjuder lägre ränta.

Kreditkort med låg ränta som alternativ till lån

Föredrar du att delbetala med kreditkort framför att ta lån bör du använda ett kreditkort med låg ränta. Låg ränta är viktigt om du planerar att delbetala ett kreditköp under längre tid eftersom du i annat fall kan utnyttja de räntefria dagarna utan att ränta tillkommer.

Du bör alltså även fokusera på antalet räntefria dagar kreditkortet erbjuder, eftersom den räntefria perioden möjliggör delbetalning i 1–2 månader utan att ränta appliceras på lånebeloppet. Läs mer om räntefria dagar och jämför billiga kreditkort på vår sida om kreditkort med låg ränta.

Lån har ofta lägre minimumbelopp att betala per månad än kreditkort

Minimumbeloppet att betala för privatlån utgörs av det belopp som krävs för att följa återbetalningsplanen. Detta belopp är i regel procentuellt sett lägre än minimumbeloppet för avbetalning med kreditkort, som vanligtvis är 2–5% av kreditfakturans totala belopp.

Ett privatlån på 120 000 kr med en återbetalningstid på 120 månader, 5,1 % i ränta och 200 kr i uppläggningsavgift resulterar i en månadsvis betalning på 1 279 kr. Minimumbeloppet att betala blir således 1 276 kr i månaden, vilket utgör cirka 1% av den totala lånekostnaden.

1 % är lägre än de 2–5 % som utgör mininumbeloppet vid delbetalning med kreditkort. Ett belopp som återbetalas genom lån har i regel lägre månadskostnad än om samma belopp återbetalas med kreditkort.

Lån har tydligare delbetalningsplan än kreditkort

Lån delbetalas utifrån en fast avbetalningsplan. Du är således helt införstådd i när och hur lånet ska avbetalas. Vid delbetalning med kreditkort betalas istället skulden utifrån ett procentuellt minimumbelopp, till exempel minst 3 % av skulden per månad.

Skulden för ett kreditkort kan dessutom öka om kortinnehavaren fortsätter att genomföra köp med kortet under delbetalningsperioden. Eftersom månadsbetalningen ökar när skuldbeloppet ökar förlängs således återbetalningstiden för kreditkortsskulden, vilket inte kan ske vid lån.

Hur skiljer sig delbetalningen mellan kreditkort och lån?

Lån har en fast avbetalningstid vilket tydliggör lånets slutdatum. Kreditkort däremot saknar fast återbetalningsplan och betalas istället av utifrån ett procentuellt minimumbelopp av den kvarstående skulden (dock aldrig mindre än en förutbestämd summa, till exempel minst 200 kr i månaden).

Hur delbetalning med kreditkort fungerar

 1. Krediten samlas på en månadsfaktura och skickas till dig. Oftast kan du välja om du vill få fakturan som pappersfaktura eller e-faktura.
 2. Betala hela fakturabeloppet eller en del av det. På fakturan anges ett minimumbelopp (i både procent och kronor) att betala av fakturans totala belopp. En kredifaktura på 10 000 kr kan exempelvis ha ett minimumbelopp på 3 % eller 400 kr. Eftersom 3 % av 10 000 kr endast är 300 kr, blir du i detta fall tvungen att betala det minimumbelopp som anges i kr, vilket är 400 kr.
 3. Resterande belopp överförs automatiskt till nästa månadsfaktura.

Väljer du att skjuta upp betalningen bör du ha i åtanke att din beviljade kredit måste täcka uppskjuten betalning, tillkommande ränta samt eventuellt nya inköp. Läs mer om hur man delbetalar krediter på vår sida om delbetalning med kreditkort.

Hur delbetalning av privatlån fungerar

 1. Månadsbeloppet dras via autogiro, alternativt utfärdas som faktura. Betalar du via faktura kan du oftast välja huruvida du vill betala via pappersfaktura eller e-faktura.
 2. Betala månadsbeloppet eller amortera extra. Vill du betala av skulden snabbare kan du extraamortera, det vill säga amortera ett större belopp än ditt avtalade månadsbelopp. I vissa fall måste extramortering aktiveras i förhand via din personliga inloggning hos långivaren.
 3. Resterande återbetalningsbelopp betalas av månadsvis på samma sätt. Du fortsätter avbetalningen av det månatliga beloppet tills dess att återbetalningstiden löper ut.

Är den räntefria delbetalning kreditkort erbjuder billigare än lån?

Ja och nej, räntefria kreditkort kan i vissa fall vara ett billigare alternativ än lån, även om räntefritt sällan är synonymt med kostnadsfritt. Kreditkort som erbjuder delbetalning utan ränta har oftast andra tillhörande kostnader i form av exempelvis månatlig aviavgift eller delbetalningsavgift.

Jämförelse mellan räntefria delbetalningar med kreditkort och avbetalning via lån

I tabellen nedan visar vi kostnaden för ett kreditkort med räntefri delbetalning jämfört med ett privatlån med 10% nominell ränta. Kreditkortets räntefria delbetalning har en delbetalningssavgift på 57 kr i månaden, medan lånet har en uppläggningsavgift på 100 kr.

Lånebelopp Återbetalningstid Totalkostnad kreditkort Effektiv ränta kreditkort Totalkostnad lån Effektiv ränta lån
5 000 kr 6 månader 5 342 kr 25,69 % 5 247 kr 18,35 %
5 000 kr 12 månader 5 684 kr 27, 27 % 5 375 kr 14,70 %
10 000 kr 6 månader 10 342 kr 12,27 % 10 394 kr 14,33 %
10 000 kr 12 månader 10 684 kr 13,12 % 10 650 kr 12,55 %
15 000 kr 6 månader 15 342 kr 8,06 % 15 541 kr 13,03 %
15 000 kr 12 månader 15 684 kr 8,64 % 15 925 kr 11,85 %
Tabell 3. Jämförelse av räntefria delbetalningar med kreditkort och avbetalning med lån.

Ovanstående exempel visar att kreditkort med räntefri delbetalning är billigare i vissa fall medan lån är mer förmånligt i andra. Huruvida lån eller kreditkort med räntefri delbetalning är bäst varierar beroende på lånebelopp, avbetalningstid samt villkoren för respektive alternativ.

Den effektiva räntan för delbetalning med kreditkort är vanligtvis hög för låga kreditbelopp och låg för större belopp. Vid låga belopp är den effektiva räntan hög även för lån men den minskar inte i samma takt som den räntefria kreditkortsbetalningen när beloppen ökar.

Kombinera kreditkort och lån för att åstadkomma lägre totalkostnad

Nedan beskriver vi hur man kan kombinera lån och kreditkort och dra nytta av fördelarna hos respektive alternativ.

 1. Betala med kreditkort och få 0,5–1 % tillbaka genom bonus. Genom att betala med kreditkort med cashback eller bonus får du pengar tillbaka på det värde du spenderar. Du får dessutom tillgång till fñrdelar som eventuell försäkring och avbeställningsskydd.
 2. Utnyttja de räntefria dagarna. Genom att använda den räntefria perioden undgår du  ränta på kreditbeloppet under 1–2 månader.
 3. Ta ett lån och betala av kreditskulden när de räntefria dagarna utgår. Betalar du sedan av kreditskulden med ett lån får du sannolikt en lägre ränta än om du hade delbetalat skulden med kreditkortet.

Huruvida denna metod fungerar beror dock på den ränta och de avgifter som tillkommer på såväl kreditkort som lån.

Vanliga frågor

Kan man betala kreditkortsskulder med ett lån?

Ja, vid höga eller många kreditkortsskulder kan man refinansiera dessa med ett privatlån. Den främsta fördelen med detta är att räntan på lån vanligtvis är lägre än för kreditkort.

Att samla krediter under ett och samma lån är även positivt för din kreditvärdighet. Dock är det värt att notera att krediterna inte försvinner hos UC förrän de faktiskt avslutas.

Kan man betala lån med kreditkort?

Ja, man kan betala lån med kreditkort. Dock krävs ofta en tredjepartstjänst såsom Betalo eller Billhop för att betala lånefakturor. Vid användande av dessa tjänster tillkommer en kostnad på upp till 2,5 % av fakturabeloppet. Många gånger kan man heller inte använda kreditkortets räntefria dagar.

Man bör också ha i åtanke att kreditkortsräntan är förhållandevis hög. Att betala ett lån med kreditkort kommer i regel inte leda till att man sparar pengar, så länge det inte rör sig om ett lån med mycket hög ränta, exempelvis ett snabblån.

Betalar man ett lån med kreditkort är avsikten oftast att skjuta upp lånet genom att föra över kostnaden på kortet och den kommande kreditfakturan. Läs mer om hur hur man betalar lån och andra fakturor med kreditkort på vår sida om räkningar och kreditkort.

Vid vilket belopp ska jag ta lån istället för att använda kreditkort?

Lån är i regel bättre än kreditkort för lånebelopp som överstiger vad du har möjlighet att betala under kreditkortets räntefria period. Om 5 000 kr är maxbeloppet du kan betala under en räntefri period på 30–60 dagar, bör du överväga lån för belopp över 5 000 kr.

Det finns alltså ingen universell gräns för vid vilket belopp du ska ta lån istället för att använda kreditkort. Vad som lämpar sig bäst beror på de olika alternativens villkor samt din privatekonomiska situation.

Alla omdömen

Om författaren

Felicia Lennestig Bergquist
Felicia Lennestig Bergquist

Felicia är sedan år 2022 skribent på Kreditkortguiden. Hon har flera års erfarenhet från kreditkort- och betalningsbraschen.


SENAST UPPDATERAD: 5 januari, 2023

Så finansieras Kreditkortguiden

Flera av kreditkorten som vi recenserar och visar på hemsidan ges ut av aktörer som ger oss provision. På så vis kan vi fortsätta bedriva en kostnadsfri tjänst som recenserar alla svenska bankkort.

I vissa fall kan detta påverka kortens placering på hemsidan. Däremot har detta inte under några omständigheter inflytande på vår betygsättning – vår åsikt är helt och hållet vår egen.

Nollställ
Jämför