Hur Påverkar Kreditkort Min Kreditvärdighet?

I denna artikel förklaras hur innehav av kreditkort påverkar din kreditvärdighet. Här besvaras till exempel om personer med dålig kreditvärdighet kan bli beviljade kreditkort och varför outnyttjade kreditkort bör sägas upp.

Så påverkas din kreditvärdighet av kreditkort

Din kreditvärdighet påverkas negativt av kreditkort. Det beror på att beviljade krediter och dess kreditgräns bedöms som ett lån och visas i din kreditupplysning. Även outnyttjade kreditkort visas i din upplysning och påverkar ditt kreditbetyg till det sämre.

Din kreditvärdighet påverkas negativt av att ansöka om kreditkort

Varje gång du ansöker om kreditkort görs en kreditupplysning på dig som sedan visas i din upplysning i upp till 12 månader. Kreditupplysningar påverkar ditt kreditbetyg negativt, i synnerhet flera upplysningar på kort tid. Ju fler kreditupplysningar du har, desto sämre kreditbetyg blir du tilldelad.

Vid ansökan om kreditkort görs dock alltid en samlad bedömning av flera faktorer, utöver antal kreditupplysningar. Flera kortutgivare beviljar kreditkort trots många UC-förfrågningar.

Din totala kreditgräns har större påverkan på din kreditvärdighet än antal kreditkort

Din totala kreditgräns har större påverkan på din kreditvärdighet än antal kreditkort du äger. Det är till exempel bättre att ha tre kreditkort med en kreditgräns på 50 000 kr vardera, med en total kreditgräns på 150 000 kr, än ett kreditkort med 200 000 kr i kreditgräns.

Däremot rekommenderas inte att ha en högre kreditgräns än vad du är i behov av. Ju högre kreditgräns du har, desto sämre kreditbetyg blir du tilldelad. Kreditens storlek syns hos UC och kan alltså påverka din kreditvärdighet negativt. Det beror på att beviljade krediter betraktas som ett lån.

Det ideala är dock att ha så få kreditkort som möjligt. Det är till exempel bättre att ha ett kort med en kreditgräns på 100 000 kr än två olika kreditkort med en kreditgräns på 50 000 kr vardera.

Hur kreditvärdigheten påverkas av beviljad respektive nyttjad kredit

När din kreditvärdighet bedöms via en kreditupplysning görs ingen skillnad på beviljad kredit och nyttjad kredit. En beviljad kredit på till exempel 50 000 kr bedöms alltså som ett lån på 50 000 kr, även om endast 10 000 kr av den totala krediten nyttjas.

Avsluta outnyttjade kreditkort för att förbättra din kreditvärdighet

Beviljade krediter, vare sig de nyttjas eller inte, visas i din UC och kan påverka din kreditvärdighet till det sämre. Det innebär att även kreditkort som inte används syns i din kreditupplysning har en negativ påverkan på ditt kreditbetyg. Outnyttjade kreditkort bör därför sägas upp.

Att avstå från att använda ett kreditkort fungerar alltså inte i syfte att förbättra din kreditvärdighet. Det krävs en permanent uppsägning av krediten som kortet är kopplat till, vilket innebär att kreditkortet måste avslutas.

Vanliga frågor

Hur många kreditkort kan jag ha innan min kreditvärdighet påverkas negativt?

Det finns ingen generell gräns för hur många kreditkort du kan ha innan din kreditvärdighet påverkas negativt. Krediter och andra lån har aldrig en positiv påverkan på kreditvärdigheten, men kreditbetyget är en samlad bedömning av fler faktorer än antal kreditkort.

När du ansöker om kreditkort görs en kreditupplysning på dig och flera upplysningar på kort tid kan sänka ditt kreditbetyg. Din kreditvärdighet påverkas alltså inte bara av hur många kreditkort du har, utan även av antal ansökningar samt storleken på dina beviljade krediter.

Hur mycket påverkas min kreditvärdighet av kreditkort?

Det finns inget generellt svar på hur mycket din kreditvärdighet påverkas av kreditkort eftersom kreditvärdighet är en samlad bedömning av flera faktorer. Hög kreditlimit och många kreditkort är sämre för din kreditvärdighet än vad låg kreditlimit och få kreditkort är.

Kan jag bli beviljad kreditkort trots dålig kreditvärdighet?

Ja, i vissa fall kan du bli beviljad kreditkort trots dålig kreditvärdighet. Flera kortutgivare med lägre krav beviljar kreditkort även till personer med låg kreditvärdighet. Däremot accepteras i regel inte betalningsanmärkningar. Du måste också ha någon form av inkomst för att bli beviljad kreditkort.

Om du vet med dig att du har låg kreditvärdighet bör du välja kreditkort med låga krav för att öka din chanser att bli beviljad kortet. Kreditkort som är lätta att få kännetecknas ofta av låga inkomstkrav.

Hur snabbt får jag bättre kreditvärdighet efter att jag sagt upp kreditkort?

En eventuellt förbättrad kreditvärdighet efter uppsägning av kreditkort syns i din UC inom en månads tid. Det beror på att kreditregistret hos UC uppdateras månadsvis. Att ditt kreditkort har avslutats syns alltså inte förrän en uppdateringen sker.

Efter en uppdatering av kreditregistret visas inte längre kreditkortet i en upplysning som tas av en bank eller annan kreditgivare. Däremot ligger den avslutade krediten kvar i din upplysning i 12 månader, men den är enbart synlig för dig. Dessutom finns en tydlig märkning om att kreditkortet är avslutat.

Alla omdömen

Om författaren

Felicia Lennestig Bergquist
Felicia Lennestig Bergquist

Felicia är sedan år 2022 skribent på Kreditkortguiden. Hon har flera års erfarenhet från kreditkort- och betalningsbraschen.


SENAST UPPDATERAD: 20 december, 2022

Så finansieras Kreditkortguiden

Flera av kreditkorten som vi recenserar och visar på hemsidan ges ut av aktörer som ger oss provision. På så vis kan vi fortsätta bedriva en kostnadsfri tjänst som recenserar alla svenska bankkort.

I vissa fall kan detta påverka kortens placering på hemsidan. Däremot har detta inte under några omständigheter inflytande på vår betygsättning – vår åsikt är helt och hållet vår egen.

Nollställ
Jämför