Bäst Bankkort för Barn 2023: Jämför Betalkort för Ungdomar

Jämförelse av bankkort tillgängliga för barn och ungdomar.

Bästa bankkortet för barn: PFC Junior

PFC Junior är det bästa bankkortet för barn år 2023. Kortet erbjuder flera smarta funktioner för både barn och föräldrar och månadsavgiften på 20 kr är densamma oavsett antal kort. PFC Junior har 0 kr i valutapåslag och kostnadsfria uttag upp till 1 000 kr/månad innan en avgift på 1,5 % tillkommer.

Läs mer: PFC Kort

Exempel på bankkort för barn

 • PFC Junior: bankkort för barn från 5 år med en årsavgift på 240 kr. Årsavgiften är densamma oavsett antal kort, vilket innebär att du kan förse familjens barn med varsitt kort utan extra kostnad. Från och med 18 års ålder måste ditt barn övergå till ett PFC-kort för vuxna.
 • Gimi: bankkort utan lägsta åldersgräns med en årsavgift på 469 kr. Om du som förälder har ett Marginalen Gold kreditkort får du ett gratis Gimi-kort till ditt barn. Gimi-kort kan kan användas av barn upp till 18 år.
 • Revolut Junior: avgiftsfritt bankkort för barn från 6 år. Från och med 18 års ålder måste barnet övergå till ett Revolut-kort för vuxna.
 • SEB Bankkort Maestro: avgiftsfritt bankkort utan lägsta åldersgräns. Beloppsgränserna upphör automatiskt när barnet fyller 16 år. Från och med 21 års ålder tillkommer en årsavgift på 180 kr.
 • Handelsbanken Maestro: avgiftsfritt bankkort utan lägsta åldersgräns. Från och med 21 års ålder tillkommer en årsavgift på 300 kr.
 • SEB Bankkort Maestro: avgiftsfritt bankkort utan lägsta åldersgräns.
 • Swedbank Mastercard Ung: avgiftsfritt bankkort utan lägsta åldersgräns. Från och med 21 års ålder tillkommer en årsavgift på 250 kr.
 • Länsförsäkringar Ungdom: avgiftsfritt bankkort utan lägsta åldersgräns. Från och med 18 års ålder måste ditt barn övergå till ett Länsförsäkringar bankkort för vuxna.
 • Skandia Ung: avgiftsfritt bankkort från 9 år. Från och med att 20 års ålder tillkommer en årsavgift på 240 kr.

Jämför bankkort för barn: kostnader och villkor

Tabell 1 visar en jämförelse av kostnader och villkor för olika bankkort för barn.

Bankkort Årsavgift Vårdnadshavare behöver vara kund hos banken Minimiålder Valutapåslag Uttagsavgift
PFC Junior 240 kr (oavsett antal kort) Ja 5 år Nej 0 kr upp till 1 000 kr/månad (därefter 1,5 %)
Gimi 469 kr (gratis vid innehav av Marginalen Gold) Nej Ingen 3 % 0 kr
Revolut Junior 0 kr Ja 6 år 0 kr 0 kr
Swedbank 0 kr Nej 7 år 1,65 % 0 kr
Nordea 0 kr Ja Ingen 1,55 % 0 kr (40 kr per uttag utanför EU)
Handelsbanken 0 kr Ja Ingen 1,65 % 0 kr (40 kr per uttag utanför EU)
SEB 0 kr Nej Ingen 1,65 % 0 kr (35 kr per uttag utanför EU)
Länsförsäkringar Bank 0 kr Ja Ingen 1,50 % 0 kr
Skandiabanken 0 kr Ja 9 år 1,65 % 0 kr (35 kr per uttag utanför EU)
Tabell 1. Jämförelse av kostnader och villkor för bankkort till barn.

Redo att ansöka om ett kreditkort? Jämför mellan Kreditkortguidens bästa kreditkort.

Så fungerar bankkort för barn

Bankkort för barn är ett debetkort som barnet disponerar över men du som vårdnadshavare är juridiskt ansvarig för. Som vårdnadshavare har du full kontroll över när, var och hur kortet kan användas. Ofta har du även tillgång till kortets transaktioner, saldo och övriga förehavanden i realtid via en app.

Som juridiskt ansvarig för barnets bankkort kan du föra över pengar till kontot och på så sätt kontrollera hur mycket barnet spenderar. Du kan även spärra kortet, sätta upp köpgränser för hur mycket som kan spenderas per dag eller vecka, samt aktivera eller avaktivera kortet för internetköp.

Vad är åldersgränsen för bankkort till barn?

Åldersgränsen för bankkort till barn varierar beroende på kortutgivare. Vissa kortutgivare har ingen åldersgräns för bankkort för barn, medan andra har en minimiålder på 5–9 år. Minimiåldern varierar ofta beroende på vilken typ av barn- eller ungdomskort det avser.

Gemensamt för alla bankkort till barn är dock att vårdnadshavaren har juridiskt ansvar över kortet.

Kan barn ha kreditkort?

Nej, enligt föräldrabalken är barn (personer under 18 år) omyndiga, och kan inte ingå i ett kreditavtal, vilket inkluderar att skaffa ett kreditkort. Ett barn kan dock, utan betalningsansvar, använda en vuxen persons kreditkort om kortutgivaren tillåter det i kortvillkoren för kreditkortet.

En del kortutgivare, till exempel American Express, kan tillåta barn som är 16 år eller äldre som extrakortsinnehavare (utan betalningsansvar). När ett barn fyller 18 kan barnet ansöka om kreditkort, förutsatt att kreditkortet ifråga har en åldersgräns på 18 år. Vissa kreditkort har högre åldersgräns än så, till exempel 20 eller 23 år. Den ansökande måste även uppfylla en rad övriga grundkrav för att bli beviljad kreditkort.

Skillnader mellan bankkort för vuxna och bankkort för barn

I grunden fungerar bankkort för vuxna respektive barn likadant, det vill säga att pengar dras direkt från bankkontot vid betalning. Det finns dock en rad väsentliga skillnader, vilka listas nedan.

 • Juridiskt ansvar och kontroll över kortet. Eftersom personer under 18 år inte kan ingå kortavtal blir vårdnadshavaren juridiskt ansvarig för bankkortet. Det innebär också att vårdnadshavaren har full kontroll över kortet och dess funktioner, ofta via en egen app.
 • Betalningsbegränsningar. Bankkort för barn har i regel begränsningar i form av hur stor summa som kan spenderas eller tas ut i bankomat per dag eller vecka. Dessa kan vara förutbestämda av kortutgivaren eller sättas av vårdnadshavare. Även automatiska begränsningar för köp hos till exempel Systembolaget förekommer.
 • Privatekonomiskt utbildningssyfte. Bankkort för barn har ofta funktioner vars syfte är att utbilda barn inom privatekonomi. Dessa funktioner är vanligtvis anpassade efter barnets ålder och finns tillgängliga i appen som kortet är kopplat till.

Funktioner för dig som vuxen vars barn har ett bankkort

Vilka funktioner som finns tillgängliga för barn och vårdnadshavare skiljer sig åt beroende på kortutgivare. Nedan listas vanligt förekommande funktioner för dig som vuxen.

 • Översikt över alla transaktioner (ofta i realtid genom notiser via appen).
 • Överföring av pengar till barnets konto via Swish eller internetbank.
 • Tillämpning och hävande av köp- och beloppsgränser.
 • Aktivering och avaktivering av kortet för onlineköp.
 • Möjlighet att spärra och avspärra kortet.
 • Aktivera och avaktivera kortet för Apple Pay, Samsung Pay och Google Pay.
 • Möjlighet att föra tillbaka pengar från barnets konto.
 • Automatisk överföring av veckopeng.

När ska barn få eget bankkort?

Barn ska få ett eget bankkort om och när du som förälder upplever att det finns ett behov av det. Detta behov brukar ofta uppstå mellan 7–13 års ålder. När behovet uppstår varierar dock beroende på barnets mognad och hur ni som familj låter barnet hantera pengar.

Många föräldrar väljer att skaffa bankkort till barnet när han eller hon är moget för egna mindre inköp. Ett annat bra tillfälle att introducera eget bankkort kan vara när barnet får regelbunden veckopeng och därmed tilldelas ett visst ekonomiskt ansvar.

Andra väljer att vänta med bankkort till dess att barnet är äldre och har grundläggande kunskaper i ekonomi och bättre förståelse för pengars värde.

Så skaffar du bankkort till ditt barn

Hur du skaffar bankkort till ditt barn varierar beroende på kortutgivare, men det är i regel en enkel och smidig process. Nedan listas hur du ansöker om bankkort till ditt barn och hur ni kommer igång med tillhörande funktioner.

 1. Ansök om bankkortet. Det är smidigast att ansöka om bankkort till ditt barn online, men ofta kan du även ringa till banken eller boka in ett fysiskt möte. Båda vårdnadshavarna behöver godkänna ansökan. Ibland behöver du som förälder vara kund i banken för att ansöka om bankkort till ditt barn.
 2. Ladda ner appen till din och barnets mobil. I regel har bankkort en tillhörande app varifrån både du och barnet har översikt över transaktioner och saldo. Appen erbjuder dessutom ofta andra funktioner vars syfte är att utbilda barnet i ekonomi.
 3. Anslut eventuellt barnet till Swish och mobilt BankID. I vissa fall behöver barnet Swish för att kunna ta emot betalningar, varpå också mobilt BankID krävs. Som vårdnadshavare kan du ansluta ditt barn till dessa tjänster och ladda ner apparna på barnets mobil.
 4. Aktivera övriga tjänster. Bankkortets funktioner måste aktiveras via din app eller internetbank. Det innefattar bland annat att aktivera kortet för internetköp och sätta beloppsgränser. Även Apple Pay och andra mobila betalningsmetoder kan aktiveras om barnet uppfyller ålderskraven (13 eller 16 år).

Fördelar med bankkort för barn

 • Säkrare och smidigare än kontanter.
 • Full kontroll över ditt barns utgifter och förehavanden.
 • Du kan förse ditt barn med pengar närsomhelst.
 • Ditt barn kan lära sig om ekonomi via bankkortets tillhörande funktioner.

Säkrare och smidigare än kontanter

Att låta ditt barn använda bankkort är både säkrare och smidigare än att förse barnet med kontanter. Tappas kortet bort kan det enkelt spärras via appen, både av barnet som har kortet eller av dig som vårdnadshavare.

Det blir dessutom allt vanligare att kontanter inte accepteras som betalmedel. Har barnet tillgång till ett bankkort behöver du inte oroa dig för att hen inte har möjlighet att betala för sig vid behov.

Full kontroll över barnets utgifter och förehavanden

Till dess att barnet fyller 18 år har du full kontroll över kortet. Det innebär att du får översikt över barnets förehavanden, oftast i realtid genom push-notiser via appen. Du har också möjlighet att sätta beloppsgränser och begränsa kortet för specifika köp.

Att du får inblick i barnets spenderande kan dessutom öppna upp för konversationer om privatekonomi. Du får således chans att diskutera pengars värde och samtala med barnet kring hur man spenderar smart och ansvarsfullt.

Du kan förse barnet med pengar närsomhelst

En stor fördel med bankkort är att du kan föra över pengar till barnet närsomhelst. Är barnet  i akut behov av pengar och ni befinner er på olika geografiska platser kan du enkelt och smidigt göra en omedelbar överföring till barnets bankkort.

Barnet kan lära sig om ekonomi via bankkortets tillhörande funktioner

Många bankkort för barn har en tillhörande app som bland annat erbjuder funktioner vars syfte är att utbilda barnet i privatekonomi. Nedan listas vanligt förekommande utbildningsfunktioner.

 • Utmaningar i form av budget- och sparmål.
 • Möjlighet att sätta upp och belöna sysslor som städning i appen.
 • Tillgång till lättförståelig och pedagogisk information kring ekonomi.

Funktionerna och den kunskap som förmedlas är väl anpassad efter bankkortets målgrupp, likväl barnets ålder.

Nackdelar med bankkort för barn

 • Svårt att förstå pengars värde utan fysiska pengar.
 • Kortet kan tappas bort eller bli stulet.
 • Barnet kan bli rånat och utsatt för utpressning.

Svårt att förstå pengars värde utan fysiska pengar

För vissa barn är det svårt att förstå pengars värde när pengar är något ogreppbart som alltid finns tillgängligt på ett plastkort. Därför kan det ibland vara bättre att först och främst låta barnet bekanta sig med kontanter för få en mer realistisk bild av pengars värde.

Kortet kan tappas bort eller bli stulet

Ett bankkort för barn kan tappas bort eller bli stulet, vilket kan resultera i obehörig tillgång till kortet. Om kortets blipp-funktion är aktiverad och barnet upptäcker att kortet saknas för sent kan bankkortet användas för obehöriga köp.

Vid misstanke om att ett bankkort blivit stulet är det viktigt att omedelbart spärra kortet. Detsamma gäller om bankkortet har tappats bort.

Barnet kan bli rånat och utsatt för utpressning

Det förekommer att barn blir rånade av andra barn. Om barnet då har ett bankkort finns risk för att för att förövarna utpressar barnet och tvingar till sig sig pengar via bankomatuttag. Som vårdnadshavare är det svårt att inte föra över pengar ditt barn befinner sig i en sådan situation.

Bankkort för barn är i regel försedda med beloppsgränser som innebär att köp och uttag begränsas till en viss summa per dag eller vecka. Denna funktion kan verka förebyggande vid rån och utpressning. Beroende på kortutgivare kan beloppsgränserna vara förutbestämda eller sättas av vårdnadshavaren.

Alternativ till bankkort för barn

Vill du inte förse barnet med ett bankkort finns det andra alternativ till att låta ditt barn hantera pengar. Nedan listas en rad alternativ som kan ersätta bankkort.

Kontanter

Framför allt yngre barn kan ha svårt att förstå digitala pengar. I dessa fall är det ofta bättre att låta barnet bekanta sig med mynt och sedlar och till exempel förvara dessa i en spargris istället för på ett bankkonto med eget bankkort.

Överlag finns det ingen poäng i att förse barn i låg ålder med bankkort om de ändå inte är gamla nog att göra inköp på egen hand. Det är först när du anser att ditt barn är redo för att handla själv som ett bankkort kan komma till användning.

Digital plånbok

Ett alternativ till bankkort för barn är låta barnet använda sig av en digital plånbok, som till exempel PayPal. En digital plånbok lämpar sig bäst för barn som främst gör inköp online, till exempel genom att köpa spel på spelplattformar.

Du kan enkelt starta ett konto online och föra över den summa som barnet får spendera. Genom att du har tillgång till kontots lösenord kan du även kontrollera vilka inköp barnet gör och hur mycket som spenderas.

Låta barnet använda ditt bank- eller kreditkort

Ett alternativ till att skaffa bankkort för barn är att låta barnet använda ditt bank- eller kreditkort för specifika inköp. Att överlåta bank-eller kreditkort utan uppsyn till ett minderårigt barn är dock inte att rekommendera, utan vid dessa tillfällen bör du vara närvarande.

Vanliga frågor

Finns det betalkort för barn?

Nej, det finns inga betalkort för barn eftersom åldersgränsen på betalkort är 18 år. Betalkort ger tillgång till en kredit och för att bli beviljad en sådan måste du vara myndig. Däremot finns det bankkort för barn, det vill säga vanliga debetkort, där vårdnadshavaren är juridiskt ansvarig.

Läs mer om hur betalkort fungerar, och hur dessa skiljer sig från kreditkort och bankkort, på vår sida om betalkort.

Vid vilken ålder ska man skaffa bankkort till barn?

Vid vilken ålder barn ska få ett eget bankkort är upp till vårdnadshavarna att besluta om, men 7–13 år är ofta en rimlig ålder. Det viktigaste är att barnet är moget nog att axla det ansvar som krävs och har grundläggande förståelse för pengars värde.

Vad gäller bankkort för barn finns det olika alternativ att välja bland beroende på ålder, mognad och användningsområde. Vissa kort är ämnade för yngre barn medan andra har ungdomar som målgrupp.

Är debetkort för vuxna mer förmånliga än debetkort för barn?

Debetkort för vuxna är mer förmånliga än debetkort för barn, i det avseende att alternativen för barn ofta har lägre köpgränser och fler begränsningar. Å andra sidan är debetkort för barn ofta kostnadsfria medan årsavgift kan tillkomma på debetkort för vuxna hos samma bank.

På sidan om debetkort kan du jämföra olika bankkort för vuxna och hitta det alternativ som passar dina behov bäst.

Vad kostar ett bankkort för barn?

De flesta bankkort för barn är kostnadsfria medan andra tar ut en fast månads- eller årsavgift. Kostnaden för bankkort för barn varierar beroende på kortutgivare och en årskostnad på 0–469 kr förekommer bland olika populära alternativ.

Måste jag vara kund hos banken för att skaffa ett bankkort till mitt barn?

Vissa kortutgivare tillåter att du skaffar bankkort till ditt barn utan att vara kund hos banken, medan andra kräver att du är kund hos banken. Det varierar helt enkelt beroende på kortutgivare.

Alla omdömen

Sascha
september 15, 2023

Rated 1 out of 5

Helt vädelös

Man vill veta kostnaden i drift, påslag, användning utonlands (EU, utanför EU).

Atefa
mars 20, 2023

Rated 1 out of 5

Bra

Helt okej

Om författaren

Felicia Lennestig Bergquist
Felicia Lennestig Bergquist

Felicia är sedan år 2022 skribent på Kreditkortguiden. Hon har flera års erfarenhet från kreditkort- och betalningsbraschen.


SENAST UPPDATERAD: 5 januari, 2023

Så finansieras Kreditkortguiden

Flera av kreditkorten som vi recenserar och visar på hemsidan ges ut av aktörer som ger oss provision. På så vis kan vi fortsätta bedriva en kostnadsfri tjänst som recenserar alla svenska bankkort.

I vissa fall kan detta påverka kortens placering på hemsidan. Däremot har detta inte under några omständigheter inflytande på vår betygsättning – vår åsikt är helt och hållet vår egen.

Nollställ
Jämför