Vad är Kreditgräns (Kreditlimit) och Hur Fungerar det?

I denna artikel förklaras vad kreditgräns är, hur den bestäms och hur du går tillväga för att höja eller sänka din kreditlimit. Här besvaras dessutom hur kreditgränsen påverkar din kreditvärdighet och vilket kreditkort som har högst kreditlimit.

Vad är kreditgräns?

Kreditgräns är det maxbelopp kortinnehavare kan spendera månadsvis via ett kreditkort. Kreditlimiten varierar beroende på kortutgivare och avgörs när du ansöker om kreditkort. Kortutgivare erbjuder i regel ett spann om lägsta till högsta kreditgräns, till exempel 10 000–100 000 kr.

I vissa fall blir du tilldelad en kreditgräns baserad på din kreditvärdighet. I andra fall har du möjlighet att välja kreditlimit själv, men då måste din kreditvärdighet vara tillräckligt hög för att den efterfrågade kreditgränsen ska beviljas.

Hur bestäms min kreditgräns?

Din kreditgräns avgörs av tre faktorer: vilken kreditlimit du har ansökt om, vad du har för kreditvärdighet och vilken kreditgräns kreditkortet ifråga kan erbjuda. Du kan endast bli beviljad en kreditgräns inom det kreditspann som kortutgivaren erbjuder, till exempel 10 000–100 000 kr.

I regel kan du inte bli beviljad den högsta kreditgränsen en kortutgivare erbjuder vid ansökningstillfället. Istället måste du sköta dina återbetalningar exemplariskt under en viss tid innan du kan ansöka om utökad kreditlimit. I övrigt bedöms din kreditvärdighet genom att kreditgivaren tar en kreditupplysning på dig.

Jämför kreditgräns mellan de bästa kreditkorten: Kreditkortguidens jämförelse av kreditkort.

Högsta kreditgränsen bland svenska kreditkort

American Express Platinum har den högsta kreditgränsen (maximalt 1 500 000 kr) bland svenska kreditkort. För att bli beviljad en så pass hög kreditlimit krävs dock mycket god kreditvärdighet och väldigt hög årsinkomst. Amex Platinum beviljar  kreditgränser från 40 000 kr och uppåt.

Generellt brukar den maximala kreditgränsen hos svenska kreditkort uppgå till omkring 100 000–150 000 kr.

Lägsta kreditgränsen bland svenska kreditkort

Den lägsta kreditgränsen bland svenska kreditkort är 5 000 kr och återfinns hos Bank Norwegian kreditkort. Kortet har en högsta kreditgräns på 100 000 kr, så bredden på kreditspannet är relativt stort. De flesta kreditkort i Sverige har en lägsta kreditgräns på 10 000–15 000 kr.

Kreditgränsen kan både höjas och sänkas

Du kan både höja och sänka din kreditgräns utifrån den ursprungliga kreditlimit du blivit beviljad. För att höja eller sänka din kreditgräns måste du ansöka om det hos din kreditgivare. Hur du ansöker om ändring av kreditgräns varierar beroende på kortutgivare.

Så går du tillväga för att höja din kreditgräns

Ansökan om höjd kreditgräns görs vanligtvis genom personlig inloggning via mobilapp eller internetbank, alternativt genom kontakt med kundtjänst via telefon. Om du får din månadsfaktura via post brukar denna innehålla instruktioner om hur du ansöker om att höja din kreditlimit.

Vid ansökan om utökad kreditgräns tas det en kreditupplysning på dig. Det beror på att kreditgivaren vill bedöma din återbetalningsförmåga i relation till det utökade kreditbelopp du ansöker om. Inom några bankdagar brukar du få besked om din ansökan blivit beviljad, varpå en eventuell ändring sker.

I regel måste du ha haft ditt kreditkort en viss tid, till exempel i sex månader, innan du kan ansöka om att din kreditgräns ska höjas. Därefter ges ofta möjlighet att höja kreditgränsen ytterligare, men då med en viss tids mellanrum mellan ansökningarna.

När det passar bra att höja din kreditgräns

Du ska höja din kreditgräns om du upplever att du behöver mer kreditutrymme. Det förutsätter dock att du har ekonomi för att återbetala ett större kreditbelopp. Behov av större kreditutrymme kan avse vardagskonsumtion, men också större engångsköp, till exempel flygbiljetter till familjen.

Så går du tillväga för att sänka din kreditgräns

Du kan sänka din kreditgräns genom din personliga inloggning via mobilapp eller internetbank, alternativt genom att kontakta kundtjänst via telefon. Du har alltid rätt att sänka din kreditlimit, förutsatt att du inte redan har lägsta möjliga kreditgräns. Regleringen brukar ske inom ett par bankdagar.

Vid sänkning av din kreditgräns tas ingen ny kreditupplysning på dig. Skulle du däremot vilja höja krediten igen tas en ny kreditupplysning av dig, oberoende av vilket belopp du ansöker om. Om du har sänkt din kreditgräns kan du behöva avvakta en viss tid innan krediten kan höjas igen.

När det passar bra att sänka din kreditgräns

Du ska sänka din kreditgräns om du tenderar att handla för mer än vad du har råd med. Genom att sänka din kreditlimit begränsar du risken för överkonsumtion eftersom du får mindre kredit att spendera.

Om du vill öka dina chanser att bli beviljad andra lån och krediter kan du förbättra din kreditvärdighet genom att sänka din kreditgräns. Beviljade krediter och dess kreditlimit syns i kreditupplysningar och ju lägre kreditgräns du har, desto högre kreditvärdighet kan du bli beviljad.

Hur påverkas min kreditvärdighet av kreditgränsen på mitt kreditkort?

Ju högre kreditgräns du har, desto sämre kreditbetyg får du. Det beror på att beviljade krediter och dess kreditlimit syns i kreditupplysningar och bedöms som ett lån. Därför rekommenderas du att inte ha en högre kreditgräns än vad du är i behov av.

Även outnyttjade krediter syns i kreditupplysningar, vilket innebär att din kreditlimit visas även om ditt kreditkort inte används. På sidan om kreditkort och kreditvärdighet kan du läsa mer om hur kreditvärdigheten påverkas av kreditkort.

Skillnaden mellan kreditgräns och tillgängligt saldo

Kreditgräns är det kreditbelopp du kan spendera under fakturaperioden genom ett kreditkort. Tillgängligt saldo är det kreditbelopp som finns tillgängligt på kortet löpande under månaden. Kreditgränsen är alltid densamma, medan det tillgängliga saldot minskar i takt med att inköp görs med kreditkortet.

Om ett kreditkort har 10 000 kr i kreditgräns kan du handla för 10 000 kr under fakturaperioden. Ditt saldo är inledningsvis 10 000 kr. Gör du ett inköp för 2 000 kr minskar det tillgängliga saldot till 8 000 kr. Gör du ytterligare ett inköp för 2 000 kr minskar saldot till 6 000 kr, och så vidare.

Kan jag överstiga min kreditgräns?

Ja, det är möjligt att överstiga din kreditgräns. Det kan ske genom att du har spenderat över kreditlimiten eller på grund av att avgifter eller ränta har tillkommit utan att det funnits utrymme nog på krediten. Det kan också bero på att köp har debiterats i efterhand när gränsen redan blivit nådd.

Vid en övertrassering tillkommer i regel en övertrasseringsavgift, vars storlek varierar beroende på kreditgivare. Om kreditkortet är övertrasserat under längre tid tillkommer även ränta på beloppet, vilket gör att kreditskulden ökar.

Hos vissa kreditkort kan du ansöka om att tillfälligt få spendera över din beviljade kreditgräns. Då tillkommer i regel en avgift och minimibeloppet att betala av kvarvarande skuld ökar.

Vissa kreditkort har en köpgräns

En del kreditkort, till exempel American Express, har även en köpgräns. Det innebär att du inte får spendera mer än upp till en viss summa, oavsett vad saldot visar. Denna summa är ofta densamma som din kreditgräns.

Exempel: så fungerar köpgräns i praktiken

Detta exempel avser ett kreditkort med 10 000 kr i kreditgräns och 10 000 kr i köpgräns.

  1. Du spenderar 10 000 kr med kortet. Du har uppnått din köpgräns och saldot på kreditkortet är således 0 kr.
  2. Du sätter in 10 000 kr på kortet. Saldot på kreditkortet ökar således till 10 000 kr.
  3. Köpgränsen är nådd och det tillgängliga kreditbeloppet kan ej nyttjas. Även om du har 10 000 kr på ditt konto kan du inte nyttja detta belopp eftersom du redan har spenderat de 10 000 kr som utgör din köpgräns.

Exempel på kreditgränser hos olika kreditkort

Nedan listas kreditgränser hos olika populära kreditkort.

  • Bank Norwegian kreditkort: har en kreditgräns på 5 000–100 000 kr. Inledningsvis blir du tilldelad en så hög kreditlimit som möjligt baserad på din kreditvärdighet. Efter sex månader har du sedan möjlighet att ansöka om utökat kreditutrymme.
  • Collector Easycard kreditkort: har en kreditgräns på 5 000–30 000 kr.  Inledningsvis får du välja en kreditlimit på 5 000–30 000 kr, förutsatt att din kreditvärdighet är tillräckligt hög för det valda beloppet. Beviljad kreditlimit kan höjas efter prövning.
  • Coop Mastercard kreditkort: har en kreditgräns på 10 000–150 000 kr. Inledningsvis blir du tilldelad en kreditgräns på 10 000–50 000 kr baserad på din kreditvärdighet. Efter sex månader har du sedan möjlighet att ansöka om utökat kreditutrymme.
  • Komplett kreditkort: har en kreditgräns på 15 000–100 000 kr. Vid ansökan blir du alltid tilldelad den maximala kreditlimit som kan erbjudas baserad på din kreditvärdighet. Därefter finns möjlighet att sänka kreditgränsen genom att kontakta Komplett bank.
  • Re:member flex kreditkort: har en kreditgräns på 10 000–100 000 kr. Inledningsvis får du välja en kreditlimit på 10 000–50 000 kr, förutsatt att din kreditvärdighet är tillräckligt hög för det valda beloppet. Om du har en årsinkomst på minst 125 000 kr kan du höja kreditgränsen efter sex månader.

Vanliga frågor

Vad är en lämplig kreditgräns?

Vad som är en lämplig kreditgräns är väldigt individuellt. Rent generellt bör du inte ha en högre kreditgräns än vad du är i behov av, eftersom det påverkar din kreditvärdighet. Ju högre kreditgräns, desto sämre kreditbetyg blir du tilldelad.

Du bör heller inte ha en för låg kreditgräns då kreditkort förlorar lite av sin funktion om det inte kan täcka de köp som kortet är avsett för.

Finns det kreditkort utan kreditgräns?

Ja, det finns kreditkort utan kreditgräns, till exempel American Express Centurion. De kreditkort som saknar kreditgräns har väldigt höga årsavgifter och ibland tillkommer även en anslutningsavgift. Ofta kan du inte ansöka om dessa kort utan du måste bli personligt inbjuden av kortutgivaren.

Tas en kreditupplysning på mig när jag ansöker om att höja min kreditgräns?

Ja, när du ansöker om att höja din kreditgräns tas en kreditupplysning på dig. Det beror på att kreditgivaren vill bedöma din återbetalningsförmåga i relation till det kreditbelopp du ansöker om. Varje gång du ansöker om högre kreditlimit tar kreditgivaren en kreditupplysning på dig.

Kan jag höja och sänka min kreditgräns själv?

Nej, du kan inte höja och sänka din kreditgräns själv, men du kan ansöka om det hos kreditgivaren. Då tas en kreditupplysning på dig för att bedöma din återbetalningsförmåga i relation till det nya kreditbeloppet. Därefter får du besked om din efterfrågade kreditgräns blivit beviljad eller inte.

Är det svårare att bli beviljad kreditkort som har hög kreditgräns?

Ja, i regel är det svårare att bli beviljad kreditkort som har hög kreditgräns. Kreditkort med hög kreditgräns är ofta exklusiva kort där hög kreditvärdighet och goda ekonomiska förutsättningar krävs för att bli beviljad dessa kort.

Däremot är det möjligt att bli beviljad ett kreditkort med hög kreditgräns, men med en kreditlimit i det lägre spannet. Amex Platinum har till exempel en kreditgräns på 40 000–1 500 000 kr. Det är ovanligt att bli beviljad den högsta kreditgränsen, medan den lägsta kreditlimiten är lättare att få.

Var ser jag min kreditgräns?

Du kan se din kreditgräns på ditt kontoutdrag eller genom din personliga inloggning via mobilapp eller internetbank. Om du är osäker på vilken kreditgräns du har kan du också kontakta kreditgivaren för att få svara på din fråga.

Vilket kreditkort har högst kreditgräns?

American Express Platinum är det kreditkort som har högst marknadsförd kreditgräns, med en maximal kreditlimit på 1 500 000 kr. Det finns dock kreditkort som har högre kreditgräns än så, till exempel American Express Centurion och JP Morgan Reserve Card.

Hur pass hög kreditlimit dessa exklusiva kreditkort har är däremot okänt och det förekommer även att korten helt saknar kreditgräns. Vanligtvis måste du bli inbjuden av kortutgivaren för att få denna typ av kreditkort. En inbjudan förutsätter ofta att du har en stor förmögenhet förvaltad av banken.

Är kreditgräns och kortkredit samma sak?

Nej, kreditgräns och kortkredit är inte samma sak. Kreditgräns är det maximala belopp som din beviljade kredit uppgår till. Kortkredit är det kreditbelopp som finns tillgängligt på ditt kreditkort.

Exempel: ett kreditkort med 10 000 kr i kreditgräns kan ha en kortkredit på 10 000 kr, förutsatt att kreditbeloppet inte har nyttjats. Nyttjas 2 000 kr av kreditbeloppet minskar således kortkrediten till 8 000 kr.

Alla omdömen

Om författaren

Felicia Lennestig Bergquist
Felicia Lennestig Bergquist

Felicia är sedan år 2022 skribent på Kreditkortguiden. Hon har flera års erfarenhet från kreditkort- och betalningsbraschen.


SENAST UPPDATERAD: 20 december, 2022

Så finansieras Kreditkortguiden

Flera av kreditkorten som vi recenserar och visar på hemsidan ges ut av aktörer som ger oss provision. På så vis kan vi fortsätta bedriva en kostnadsfri tjänst som recenserar alla svenska bankkort.

I vissa fall kan detta påverka kortens placering på hemsidan. Däremot har detta inte under några omständigheter inflytande på vår betygsättning – vår åsikt är helt och hållet vår egen.

Nollställ
Jämför