Kortförsäkring: Allt om Försäkringar som ingår i Kreditkort

I denna artikel förklaras vad en kortförsäkring är, vilka kortförsäkringar som kan ingå med kreditkort och vad kraven är för att en kortförsäkring ska gälla.

Vad är en kortförsäkring?

En kortförsäkring är en typ av försäkring som ingår vid innehav av kreditkort. De försäkringar som ingår i ett kreditkort gäller i regel vid betalning (fullständig eller delvis) av specifika varor eller tjänster med kortet.

Vilka kortförsäkringar som ingår varierar beroende på kreditkort. Ju högre årsavgift ett kreditkort har, desto mer omfattande brukar dess försäkringar vara. Det innebär också att ersättningsbeloppen i regel är högre hos dyra kreditkort än med kreditkort av enklare sort.

Vilket kreditkort har bäst kortförsäkringar?

Komplett kreditkort har bäst kortförsäkringar. I Komplett kreditkort ingår en omfattande reseförsäkring som ger höga ersättningsbelopp och täcker många olika scenarion. Bland annat ingår feltankningsförsäkring, hyrbilsförsäkring, ID-skyddsförsäkring samt ersättning vid nyckelförlust och försenat bagage.

I övrigt ingår en köpskyddsförsäkring, vilket innebär att produkter med ett värde upp till 25 000 kr ersätts eller repareras vid skada eller stöld. Dessutom ingår en allriskförsäkring för elektronik i hemmet.

Att tänka på gällande kortförsäkringar

Vad som är bra att ha i åtanke inför nyttjande av en kortförsäkring är:

 • Köp måste betalas helt eller delvis med kreditkort. I regel krävs att 50–70 % av ett köp av vara eller tjänst betalas med det kreditkort till vilket en kortförsäkring är kopplad. Det förekommer även kreditkort där det krävs att hela köpet betalas med ett kreditkort för att en kortförsäkring ska gälla.
 • Kontrollera hur många dagar en försäkring gäller. Hur länge en försäkring är giltig varierar beroende på kreditkort och vilken typ av kortförsäkring det gäller. En reseförsäkring gäller i regel i cirka 45 dagar, men Amex Platinum ger till exempel upp till 120 dagars ekonomiskt skydd vid resa.
 • Spara kvitton och dokumentera köp. För att en kortförsäkring ska gälla krävs att kortinnehavare kan uppvisa ett kvitto på det köp som kräver ersättning. Vid användande av en kortförsäkring krävs ibland att kortinnehavare fotograferar skadad eller defekt vara eller en olycka som täcks av en reseförsäkring.
 • Kontrollera vilka personer som omfattas av en kortförsäkring. Köpförsäkringar täcker i regel bara kortinnehavare, medan reseförsäkringar i många fall också omfattar kortinnehavares närmsta familj. Ju fler personer som täcks av en reseförsäkring, desto större mervärde kan försäkringen ge.

Jämför kortförsäkringar mellan kreditkort: Jämför bästa kreditkorten

Kortförsäkringar som kan ingå i kreditkort

Kortförsäkringar som kan ingå i kreditkort är:

 • reseförsäkring
 • köpförsäkring
 • övriga försäkringar.

Reseförsäkring

Reseförsäkring är en typ av kortförsäkring som är inkluderad i det flesta kreditkort. En reseförsäkring gäller vanligtvis bara under utlandsvistelser, men det förekommer även kreditkort som ger ersättning vid resor inom Sverige.

Vilka händelser en reseförsäkring täcker, samt hur hög ersättning som utgår, varierar beroende på vilket kreditkort det gäller. Ju högre årsavgift ett kreditkort har, desto mer omfattande brukar dess reseförsäkring vara.

De flesta kreditkort erbjuder endast en kompletterande reseförsäkring, vilket innebär att den enbart är giltig i kombination med en hemförsäkring. En reseförsäkring via kreditkort ska dock aldrig ersätta en hemförsäkring eftersom en hemförsäkring omfattar händelser som inte täcks av en reseförsäkring.

Försäkringar som kan ingå i en reseförsäkring

Försäkringar som kan ingå i en reseförsäkring är:

 • Avbeställningsskydd: ger ersättning vid utebliven resa. Avbeställningsskdd ger ersättning till kortinnehavare vid sjukdom eller olycksfall som leder till att en resa eller ett boende inte kan utnyttjas. Det gäller i regel även om en närstående blivit sjuk eller om ett fastställt operationsdatum ändras.
 • Bagageförseningsskydd: ger ersättning vid försenat bagage. Om incheckat bagage blir försenat till en resedestination blir kortinnehavare ersatta för de extrakostnader som uppstår vid inköp av nödvändiga produkter. Bagageförseningsskydd gäller vanligtvis först efter 4–6 timmars försening.
 • Transportförseningsskydd: ger ersättning vid försenad transport. Transportförseningsskydd ger ersättning om ett på förhand beställt transportmedel inte avgår inom avtalad tid. I regel ges ersättning om förseningen beror på till exempel väderförhållanden eller tekniskt fel.
 • Hyrbilsförsäkring: ger ersättning genom självriskeliminering. En hyrbilsförsäkring med självriskeliminering täcker en kortinnehavares självrisk om ett hyrt fordon blir skadat eller stulet. I regel krävs att fordonet hyrs av ett auktoriserat uthyrningsställe för att en hyrbilsförsäkring ska gälla.
 • Olycksfallsskydd: ger ersättning vid skada, sjukdom och olycksfall. En olycksfallsförsäkring kan täcka kostnader för sjukvård, sjukhusvistelse och hemtransport från resemål. Vad som ingår i en olycksfallsförsäkring, och hur höga ersättningsbeloppen är, varierar mycket beroende på kreditkort.

Köpförsäkringar

Köpförsäkring är ett samlingsbegrepp som innefattar olika försäkringar som gäller vid köp av fysiska produkter. Köpförsäkringar ger ersättning för eventuella skador som kan uppstå vid såväl inköpstillfälle som när en vara har brukats under en tid.

De krav som fastställer när köpförsäkringar ska gälla kan vara finstilta och aningen missvisande. Vid en ordentlig genomläsning av köpförsäkringsvillkor går det att identifiera begränsningar i form av tillfällen då en ersättning kan reduceras eller helt utebli.

Försäkringar som kan ingå i en köpförsäkring

Försäkringar som kan ingå i en köpförsäkring är:

 • Prisgaranti: ger ersättning om en köpt vara finns till lägre pris. Ersättning i form av mellanskillnad ges om kortinnehavare köpt en vara till ordinarie pris och sedan hittar en identisk vara till ett lägre ordinarie pris. Prisgaranti hos kreditkort brukar innefatta omkring 90 dagar.
 • Leveransförsäkring: ger ersättning vid leveransproblem. En leveransförsäkring ersätter kostnader som uppstår vid utebliven eller felaktig leverans vid e-handelsköp. Den ersättning som ges motsvarar i regel den köpta varans pris inköpspris, förutsatt att inköpet skett från ett land som omfattas av leveransförsäkringen.
 • Köpskydd: ger ersättning vid leveransproblem och defekta varor. Köpskydd täcker kostnader vid utebliven leverans eller om en vara levereras skadad, defekt eller är felaktig. Även nätbedrägeri täcks via ett köpskydd. Köpskydd påminner om en leveransförsäkring, men omfattar fler händelser än en sådan.
 • Förlängd garanti: ger extra lång garanti vid köp. Förlängd garanti ger 1–3 extra garantiår vid köp av hemelektronik eller vitvaror. Garantiförlängning täcker i regel reparationskostnader för mekaniska fel som inte har uppkommit på grund av yttre skada.

Övriga försäkringar

Några exempel på övriga försäkringar som kan ingå i kreditkort är:

 • Allriskförsäkring: ger ersättning vid produktskador. En allriskförsäkring täcker kostnader för skadade tillhörigheter, till exempel hemelektronik. Den täcker i regel oförutsedda händelser som inte täcks av en hemförsäkring. Ett exempel på en sådan situation är att en mobiltelefon tappas i vatten.
 • ID-stöldförsäkring: ger ersättning vid stöld av ID-handlingar. En ID-stöldförsäkring täcker kostnader för att återanskaffa stulna ID-handlingar. Ibland ges även ersättning för juridisk hjälp vid obehörigt användande av ID-uppgifter samt för inkomstbortfall till följd av förlorade ID-handlingar.
 • Betalskyddsförsäkring: ger ersättning vid plötsligt inkomstbortfall. En betalskyddsförsäkring ger ekonomisk ersättning vid till exempel sjukskrivning eller arbetslöshet. En separat inkomstförsäkring är dock i regel billigare och ger ett mer omfattande försäkringsskydd än betalskydd hos kreditkort.
 • Feltankningsförsäkring: ger ersättning vid tankning av fel bränsle. En feltankningsförsäkring täcker kostnader för sanering och eventuellt byte av bränslesystem vid tankning av fel drivmedel.
 • Hole in one-försäkring: ger ersättning vid en hole in one. En hole in one-försäkring ger ersättning (vanligtvis 1 000–2 000 kr) om kortinnehavare gör en hole in one vid golfspel. Hole-in-one försäkring förekommer som en separat försäkring men också som en del av en mer omfattande golfförsäkring.

Kreditkort med bra försäkringar

Några exempel på kreditkort med bra kortförsäkringar är:

 • Amex Platinum kreditkort: stark reseförsäkring och två köpförsäkringar. Bland annat ingår hyrbilsförsäkring, juridisk assistans, avbeställningsskydd och personskadeförsäkring Vid skada eller sjukdom täcker reseförsäkringen kostnader upp till 10 MKR. I övrigt ingår 90 dagars allriskförsäkring och 90 dagars returgaranti.
 • Coop kreditkort: kompletterande reseförsäkring och flera köpförsäkringar. Coop Mastercard har en stark reseförsäkring som bland annat inkluderar hyrbilsförsäkring, resestartskydd och avbeställningsskydd. I övrigt ingår 60 dagars allriskförsäkring, 90 dagars prisgaranti och ett års förlängd garanti.
 • Komplett kreditkort: omfattande reseförsäkring med hög ersättning. Kompletts reseförsäkring inkluderar bland annat feltankningsförsäkring, hyrbilsförsäkring, ID-skyddsförsäkring samt ersättning vid nyckelförlust och försenat bagage. I övrigt ingår både köpskydd och allriskförsäkring.
 • Re:member flex kreditkort: bra kompletterande reseförsäkring. Re:member flex reseförsäkring inkluderar bland annat avbeställningsskydd, ID-stöldskydd, resestartskydd och självriskeliminering för hyrbil. Självriskreducering för hyrbil upp till 20 000 kr.

Tilläggsförsäkringar för kreditkort

Många kreditkort erbjuder så kallade tilläggsförsäkringar, vilket är kortförsäkringar som kan köpas till för en viss summa. Den vanligaste typen av tilläggsförsäkring är betalförsäkring vid plötsligt inkomstbortfall, till exempel vid arbetslöshet eller sjukdom.

Tilläggsförsäkringar generellt, och betalförsäkringar i synnerhet, kan vara dyra. För att säkra ersättning för eventuellt inkomstbortfall är en separat inkomstförsäkring i regel ett billigare alternativ. En inkomstförsäkring ger högre ersättning än en tilläggsförsäkring i form av betalskydd.

Utöver betalförsäkring förekommer tilläggsförsäkringar i form av till exempel allriskförsäkring, självriskeliminering för hyrbil, ID-stöldförsäkring och tandvårdsförsäkring. Tilläggsförsäkringar betalas i regel månadsvis.

Att tänka på vid val av kreditkort med försäkring

Vad som bör tas i beaktning vid val av kreditkort med försäkring är:

 • Välj kreditkort med tillhörande kortförsäkring efter behov. Vilken typ av kortförsäkring som är bäst varierar beroende på person och avgörs av faktorer som livsstil och behov. En person som ofta reser utomlands har till exempel sannolikt nytta av ett kreditkort med omfattande reseförsäkring.
 • Läs igenom de villkor som gäller för respektive försäkring. Många kreditkort erbjuder försäkringar som i praktiken inte adderar särskilt stort mervärde. Det beror på att kraven för att en försäkring ska gälla kan vara invecklade. och att den ersättning som ges motsvarar låga belopp.
 • Reseförsäkringar har i regel högst värde. En reseförsäkring är vanligtvis den kortförsäkring som är mest användbar och ger högst ersättningsbelopp. Vid val av kreditkort utifrån dess kortförsäkringar bör kortinnehavare därför lägga extra fokus på den reseförsäkring som ingår.
 • Få kortförsäkringar ersätter “vanliga” försäkringar. Kortförsäkringar ersätter till exempel inte en hemförsäkring, bilförsäkring eller livförsäkring. Många kortförsäkringar är dessutom så kallade kompletterande försäkringar, vilket innebär att de endast gäller i kombination med en hemförsäkring.

Vanliga frågor

Vilket kreditkort har bäst reseförsäkring?

Komplett kreditkort har bäst reseförsäkring. Kompletts reseskydd är omfattande och ger höga ersättningsbelopp, i synnerhet för att tillhöra ett avgiftsfritt kreditkort. Bland annat ingår feltankningsförsäkring, hyrbilsförsäkring, ID-skyddsförsäkring samt ersättning vid nyckelförlust och försenat bagage.

Komplett kreditkort ger även ersättning vid förstörd semester och för hyra av till exempel sportutrustning vid försenat bagage. För att kreditkortets reseförsäkring ska gälla krävs att minst 50 % av resan betalas med Komplett kreditkort.

Hur fungerar en hyrbilsförsäkring hos kreditkort?

En hyrbilsförsäkring ger ersättning genom självriskeliminering om ett hyrt fordon blir skadat eller stulet. Självriskeliminering innebär att kostnaden för självrisken täcks genom så kallad självriskreducering. En hyrbilsförsäkring inkluderar i regel en självriskreducering på upp till 15 000 kr.

En hyrbilsförsäkring gäller vanligtvis endast utomlands. I övrigt krävs att en hyrbil är helt eller delvis betald med det kreditkort till vilket en hyrbilsförsäkring är kopplad. I regel krävs även att bilen hyrs av ett auktoriserat uthyrningsställe för att en hyrbilsförsäkring ska gälla.

Gäller kortförsäkring i form av reseförsäkring vid flygstrejk?

Huruvida en kortförsäkring gäller vid flygstrejk eller inte varierar beroende på kreditkort. I de fall där reseförsäkring gäller vid strejk ges vanligtvis ersättning för mat och logi. Vilket belopp ersättningen uppgår i varierar dock beroende på kreditkort.

Även flygbolag har skyldigheter gentemot resenärer vid strejk. I regel ges ersättning för mat, logi samt ombokning eller återbetalning av biljett, även vad gäller resenärer som saknar försäkring. Den ersättning som ges via en kortförsäkring kan dock vara mer omfattande än den som ges av flygbolag.

Vad ingår i Swedbanks kortförsäkring?

Vad som ingår i Swedbanks kortförsäkring varierar beroende på kort. Swedbank har flera olika kredit- och debetkort där försäkringsvillkoren varierar för respektive kort. Alla Swedbanks kort, förutom Mastercard Ung, inkluderar en kompletterande kortförsäkring från Europeiska ERV.

Swedbanks kortförsäkring inkluderar en reseförsäkring som gäller i kombination med hemförsäkring. Reseförsäkringen ger bland annat ersättning för försenad ankomst och försenat bagage. Swedbanks kreditkort ger bättre försäkringsskydd än bankkort kort från samma kortutgivare.

Ingår kortförsäkringar i debetkort?

Ja, vissa debetkort inkluderar en eller flera kortförsäkringar. Den försäkring som ingår i debetkort är i regel en kompletterande reseförsäkring som utökar det reseskydd som ingår i en hemförsäkring.

Några exempel på debetkort som inkluderar reseförsäkring är Handelsbanken Mastercard, Swedbank Mastercard och Rocker-kortet. Hos kortutgivare som erbjuder både debet- och kreditkort är de försäkringar som ingår i kreditkort i regel starkare än de som ingår i debetkort.

Vilket kreditkort med försäkringar har bäst bonus?

Bank Norwegian och Re:member flex är de kreditkort med försäkringar som har bäst bonus. Norwegian-kortet ger 0,5 % i bonus på alla köp och upp till 10 % i bonus på Norwegians flygbiljetter. Re:member flex ger upp till 25 % rabatt i över 300 webbutiker och bensinrabatt hos Preem med 15 öre/liter.

Både Bank Norwegian kreditkort och Re:member flex är kostnadsfria kreditkort som saknar årsavgift. Det förekommer dock bonuskort som ger högre bonus än både Re:member flex och Bank Norwegian, men dessa har i regel hög årsavgift (från 1 000 kr).

Vad ingår i Bank Norwegian kreditkorts reseförsäkring?

Bank Norwegian kreditkort inkluderar en kompletterande reseförsäkring med tillhörande avbeställningsskydd. En kompletterande reseförsäkring innebär att försäkringen enbart gäller i kombination med en hemförsäkring.

Bank Norwegian kreditkort erbjuder även en rad tilläggsförsäkringar, till exempel betalskydd, ID-stöldförsäkring, hyrbilsskydd, tandvårdsförsäkring och betalskydd. De priser som tillämpas för respektive tilläggsförsäkring varierar beroende på vilken försäkring det gäller.

Är kreditgräns och kortkredit samma sak?

Nej, kreditgräns och kortkredit är inte samma sak. Kreditgräns är det maximala belopp som din beviljade kredit uppgår till. Kortkredit är det kreditbelopp som finns tillgängligt på ditt kreditkort.

Exempel: ett kreditkort med 10 000 kr i kreditgräns kan ha en kortkredit på 10 000 kr, förutsatt att kreditbeloppet inte har nyttjats. Nyttjas 2 000 kr av kreditbeloppet minskar således kortkrediten till 8 000 kr.

Alla omdömen

Om författaren

Felicia Lennestig Bergquist
Felicia Lennestig Bergquist

Felicia är sedan år 2022 skribent på Kreditkortguiden. Hon har flera års erfarenhet från kreditkort- och betalningsbraschen.


SENAST UPPDATERAD: 20 december, 2022

Så finansieras Kreditkortguiden

Flera av kreditkorten som vi recenserar och visar på hemsidan ges ut av aktörer som ger oss provision. På så vis kan vi fortsätta bedriva en kostnadsfri tjänst som recenserar alla svenska bankkort.

I vissa fall kan detta påverka kortens placering på hemsidan. Däremot har detta inte under några omständigheter inflytande på vår betygsättning – vår åsikt är helt och hållet vår egen.

Nollställ
Jämför