Komplett guide reseförsäkring och avbeställningsskydd för Visa och mastercard

Att många kreditkort från Visa och Mastercard inkluderar reseförsäkring och avbeställningsskydd är en bidragande faktor till att kreditkort blivit så pass populära i Sverige. I den här artikeln förklarar vi bland annat vad som brukar inkluderas i en reseförsäkring, och vilka kreditkort som erbjuder bäst reseförsäkringar.

Vilket kreditkort har den bästa reseförsäkringen?

Komplett kreditkort erbjuder den bästa reseförsäkringen. Den främsta anledningen är att många sällsynta reseförmåner inkluderas såsom självriskeliminering för hyrbil och ersättning vid förstörd semester. Utöver det är ersättningsbeloppen högre jämfört med de flesta andra kortens reseförsäkringar.

Hur fungerar en reseförsäkring för kreditkort?

Reseförsäkring för kreditkort är ett kostnadsfritt skydd som kompletterar reseskyddet i din hemförsäkring. Försäkringen gäller när du betalar resan med kreditkortet. Vanligtvis ingår avbokningsskydd, olycksfallsförsäkring samt ersättning vid försenad bagage- och personankomst.

Andra reseförmåner som ofta ingår är självriskskydd för hyrbil, ersättning vid överfall samt självriskskydd för hem- och villaförsäkring.

Vad menas med att kreditkortens reseförsäkringar är kompletterande?

En kompletterande reseförsäkring är en kortförsäkring som utökar och förstärker det reseskydd du redan har i din vanliga hemförsäkring. Rent praktiskt får ditt reseskydd via hemförsäkringen fler förmåner av kreditkortets reseförsäkring, som den annars inte inkluderat.

4 saker som oftast bara fristående försäkringar täcker

 • Ersättning när du ägnar dig åt farliga aktiviteter, som off pist-skidåkning.
 • Ersättning när du reser till ditt studieland som utbytesstudent.
 • Ersättning för sjukvårdskostnader när du är gravid efter vecka 28.
 • Ersättning för olyckor/skador när du inte har någon hemförsäkring.

Regler och villkor för kreditkortets reseförsäkring

Vanliga villkor för reseskyddet

 • Du måste ha en hemförsäkring.
 • Du måste i regel ha betalat mellan 50 – 100 % av resan med kortet.
 • Resan ska påbörjas och avslutas i Norden.
 • Resan måste kosta mer än 1 000 kronor.
 • Om du hyr en stuga ska bokningen skett via en organiserad förmedlare.
 • Du är sällan skyddad i mer än 45 dagar.
 • Du måste i regel resa minst 5 mil från hemorten för att försäkringen ska gälla.
 • Reseskyddet gäller inte under tjänsteresor.
 • Reseskyddet gäller inte om du studerar utomlands, och åker till det land du studerar i.
 • Reseskyddet gäller inte om UD avråder dig från att resa.
 • Timeshare-bostäder inkluderas i princip aldrig av reseskyddet.

Personer som inkluderas i försäkringen

 • Du och din maka/make eller sambo/registrerad partner.
 • Kortinnehavarens barn under 23 år som bor på samma adress.
 • Barnbarn under 23 år som följer med mor- eller farföräldrar på resa.

Detta inkluderas ofta i kreditkortens reseförsäkringar

Nedan får du reda på vad som vanligtvis inkluderas i reseförsäkringen för ett kreditkort. Det är alltså inte säkert att alla delförsäkringar som nämns nedan ingår i den reseförsäkring ditt kort erbjuder.

För att vara säker på vad som inkluderas i ditt kreditkorts reseförsäkring rekommenderar vi att du läser mer om de försäkringsvillkor som gäller på kortutfärdarens webbsida.

 1. Avbeställningsskydd vid sjukdom eller olycka

Ett avbeställningsskydd ger dig rätt att avboka din resa kostnadsfritt. Vanliga exempel på när avbeställningsskyddet gäller är när du blir plötsligt sjuk eller är med om en olycka. Dessa försäkringar har i regel ett ersättningstak på 15 000 kronor per person och 45 000 kronor per kort.

Exempel på när avbeställningsskyddet gäller

 • Du kan inte resa då ditt operationsdatum ändras på kort varsel.
 • Du kan inte resa då du blir akut sjuk eller är med om en olycka.
 • Du kan inte resa då din bostad skadas genom exempelvis brand.

Exempel på när avbeställningsskyddet inte gäller

 • Du kan inte resa då ett planerat läkarbesök dragit ut på tiden.
 • Du kan inte resa pga. sjukdomen orsakats av okomplicerad graviditet efter vecka 36.
 • Du kan inte resa då du sitter i karantän.
 • Du kan inte resa då en kronisk sjukdom förvärrats, som du visste att du hade innan resan.
 • Du kan inte resa för att du missbrukat alkohol, läkemedel eller droger.
 • Du avbeställer inte din resa skyndsamt efter du blivit sjuk.

2. Självriskeliminering för hyrbil

Om du skadar din hyrbil täcker kortförsäkringen upp för hela eller delar av den självrisk du annars hade betalat till hyrbilsfirman. Det är vanligt med ett ersättningsbelopp på mellan 5 000 och 15 000 kronor, men den exakta summan varierar beroende på kort. De bästa kreditkorten med självriskeliminering kan dock i vissa fall ge upp till 20 000 kr i ersättningsbelopp.

Exempel på när självriskelimineringen gäller

 • När du betett dig ansvarsfullt och inte brutit mot några lagar.
 • När du råkat backa in i en sten.
 • När du fått ett stenskott på bilen.
 • När du spillt läsk i hela bilen, vilket medför att den måste rekondas.

Exempel på när självriskelimineringen inte gäller

 • När du var påverkad av alkohol eller narkotika vid olyckstillfället.
 • När du kört vårdslöst eller oansvarigt.
 • När du inte hyrt bilen/fordonet via en organiserad uthyrare.
 • När det fordon du hyrde av uthyraren inte var försäkrat.

3. Ersättning vid transportförsening

Om ett allmänt transportmedel som ett tåg eller en buss är försenat får du en ersättning på mellan 500 och 1 500 kr. Färdmedlet måste vara minst 4 timmar försenat för att du ska ha rätt till den lägsta ersättningen. Efter 24 timmar får du ofta det högsta ersättningsbeloppet.

Ersättning vid försenat flygplan inkluderas sällan i transportförsäkringen, då flygbolagen själva måste ersätta dig vid förseningar i enlighet med ett EU-direktiv (261/2004).

Exempel på när transportförseningen gäller

 • När du kan styrka förseningen med ett intyg från arrangören.

Exempel på när transportförseningen inte gäller

 • När förseningen är oförutsedd och oväntad. Närmare bestämt ska händelseförloppet som orsakat förseningen vara snabbt, och normal försiktighet ska inte ha räckt för att förhindra förseningen.
 • När tidtabellsändringen meddelats i god tid.
 • När förseningen beror på strejk eller lockout.

4. Ersättning vid försenat bagage

Om ditt bagage är försenat får du ofta en ersättning på från 1 000 till 2 000 kronor. Det lägsta ersättningsbeloppet får du i regel efter 6 timmar, och det högsta ersättningsbeloppet får du oftast efter 48 timmar.

Det är även vanligt att få ersättning när du blir tvungen att hyra golfutrustning och/eller barnvagn pga. denna utrustning inte kommit fram.

Exempel på när bagageförsäkringen gäller

 • Du får ersättning om bagaget är mer än 4 timmar försenat.
 • Du får ersättning om du kan styrka förseningen med en PIR-rapport.

5. Ersättning vid olycka eller dödsfall

Om du är med om en olycka likt att du vrider om ditt knä, förfryser en kroppsdel eller får solsting har du ofta rätt till invaliditetsersättning på mellan 30 000 och 1 miljon kronor. Du kan lära dig mer om de normala ersättningsnivåerna nedan.

 • Olycka med 100 % invaliditet för personer under 65 år ger ofta en ersättning på mellan 300 000 och 1 miljon kronor.
 • Olycka med 100 % invaliditet för personer över 65 år ger i regel en ersättning på mellan 30 000 och 100 000 kronor.
 • Vid dödsfall utgår i regel en ersättning på mellan 30 000 och 100 000 kronor.

Exempel på när olycksfalls- eller dödsfallsförsäkringen gäller

 • När du skadar dig/avlider pga. någonting oförutsett händer.
 • När du ägnar dig åt vissa typer av extremsport (tex. forsränning). Värt att notera är att extremsporter ofta delas upp i olika klasser, där de minst farliga sporterna är ersättningsberättigade medan de mest farliga sporterna är undantagna från reseförsäkringens skydd.

Exempel på när olycksfalls- eller dödsfallsförsäkringen inte gäller

 • När du skadar dig på grund av överansträngning.
 • När du var påverkad av narkotika eller alkohol vid skadetillfället.
 • När du insjuknar eller dör av en smittskada.
 • När du ägnar dig åt särskilt farliga sportaktiviteter såsom isklättring eller jakt med vapen.

6. Ersättning vid överfall

Om du blir överfallen får du i regel en ersättning på 10 000 kronor. Ersättningen betalas endast ut om förövaren är okänd, eller om förövaren känd men inte kan betala skadeståndet.

Du får i princip aldrig någon ersättning om du varit berusad när överfallet ägt rum.

Exempel på när överfallsförsäkringen gäller

 • Vid våldtäkt eller sexuellt tvång, även om du varit påverkad vid brottstillfället. Kravet på att vara helt nykter är alltså slopat för sexualbrott av dessa slag.
 • När förövaren är okänd.
 • När förövaren är känd, men denne inte råd att betala skadeståndet.

Exempel på när överfallsförsäkringen inte gäller

 • När du varit påverkad av sömnmedel, alkohol eller droger vid överfallet.
 • När du själv bröt mot lagen (tex. slog tillbaka med överdrivet våld).

7. Ersättning vid förstörd semester

När ditt kreditkorts reseförsäkring inkluderar ett skydd för förstörd semester får du ersättning enligt en schablon. Om resan kostar 20 000 kronor och du reser i 14 dagar, samt är magsjuk 5 av dessa har du rätt till en ersättning på 7 142 kronor (5/14×20000=7142).

Värt att notera är att du kan få olika hög ersättning beroende på vilka besvär du har. Urinvägsinfektion ger exempelvis en lägre ersättning än vattkoppor.

Exempel på när skyddet vid förstörd försäkring gäller

 • När sjukdomen kräver inläggning på sjukhus.
 • När du blivit beordrad att vila av en opartisk läkare.
 • När du kan visa upp ett sjukintyg för försäkringsbolaget.

Exempel på när skyddet vid förstörd försäkring inte gäller

 • När resan inte är helt betald innan avresa.
 • När skadan eller sjukdomen var av oförsiktighet och gick att förändra.

8. Självriskskydd för hem- och villaförsäkring

Om din permanentbostad skadas när du reser är det vanligt att kreditkortens reseförsäkringar sänker det självriskbelopp du skulle betalat för din hemförsäkring. Ett vanligt självriskskydd ligger på omkring 10 000 kr.

Exempel på när skyddet vid förstörd försäkring gäller

 • När skadan regleras av ditt ordinarie försäkringsbolag.

Exempel på när skyddet vid förstörd försäkring inte gäller

 • När du har din permanentbostad utanför norden, tex. i Spanien.

Vem bestämmer villkoren för kreditkortens reseförsäkring?

Det är kortutfärdaren som tillsammans med ett försäkringsbolag (t.ex. Moderna eller Gjensidige) dikterar villkoren för reseförsäkringen. Det är således inte betalsystemet, det vill säga Visa, Mastercard eller American Express, som ansvarar eller styr över reseförsäkringens utformning.

För att nämna två exempel har Komplett Bank valt att teckna ett försäkringsavtal med Gjensidige, medan Norwegian valt att samarbeta med Moderna Försäkringar.

Mer specifikt spelar det ingen roll om du har en reseförsäkring med Visa eller en reseförsäkring med Mastercard eller Amex, då utfärdaren (tillsammans med försäkringsbolaget) alltid bestämmer villkoren för reseförmånerna.

Så mycket är försäkringarna värda (separat)

 • En överfallsförsäkring kostar i regel cirka 112 kr för ett skydd på 45 dagar.
 • En olycksfallsförsäkring som är giltig i 45 dagar kostar omkring 150 kronor.
 • En självriskeliminering för hyrbil kostar ofta cirka 900 kr per vecka.
 • En bagageförsäkring på 45 dagar kostar i regel omkring 150 kr.
 • En avbeställningsförsäkring kostar omkring 5 procent av resans belopp. En avbeställningsförsäkring för en resa som kostar 20 000 kr kostar således 1 000 kr.

Om du betalar en resa som kostar 20 000 kronor får du reseförmåner värda 2 311 kr utan att det kostar dig någonting (111+150+900+150+1000=2311).

Värt att lägga märke till är att det alltid är billigare att teckna en heltäckande försäkring jämfört med att betala för varje delförsäkring för sig.

Så mycket kostar en fristående och komplett reseförsäkring

En fristående reseförsäkring till paketpris, med likvärdiga villkor som kreditkortsföretagens reseförsäkringar kostar så här mycket.

Resa till USA Resa till Spanien Resa till Danmark
1 vecka 150 kr 130 kr 120 kr
2 veckor 300 kr 260 kr 240 kr
3 veckor 450 kr 390 kr 360 kr
4 veckor 600 kr 520 kr 480 kr
5 veckor 750 kr 650 kr 600 kr
Tabell 1. Pris på fristående försäkringar motsvarande kreditkortföretagens.

6 kreditkort med bra reseförsäkringar

Kreditkort Reseförsäkring Årskostnad
Komplett kreditkort Mycket stark 0 kr
Norwegian kreditkort Stark 0 kr
Remember Flex kreditkort Stark 0 kr
Marginalen Traveller kreditkort Stark 395 kr
Resurs Gold kreditkort Stark 245 kr
Coop Mastercard kreditkort Stark 295 kr
Tabell 2. Årskostnad för kreditkort med bra reseförsäkring.

3 betalkort med bra reseförsäkringar

Kort Reseförsäkring Årsavgift
Länsförsäkringar kontokort Ja (kostnadsfri) 195 kr
Revolut Premium Ja (kostnadsfri) 790 kr
Revolut Metal Ja (kostnadsfri) 1 300 kr
Tabell 3. Årsavgift för betalkort med bra reseförsäkring.

Vidare läsning

Svar på vanliga frågor

Får man ersättning vid försenat flyg med Mastercard?

Du blir i regel ersatt om flyget är försenat om du som har ett Mastercard-märkt kreditkort. Det är dock inte Mastercard som bestämmer om skyddet ska inkluderas och hur det ska vara utformat, då de bara agerar betalningsförmedlare. Företaget som utfärdat kortet bestämmer alltid villkoren.

Kan jag få en reseförsäkring utan hemförsäkring?

Du kan inte få en reseförsäkring hos en kreditkortsutfärdare utan en hemförsäkring. Alla kreditkortsutfärdare erbjuder kompletterande reseförsäkringar som stärker upp reseskyddet i din egen hemförsäkring. Utan en hemförsäkring får du inget reseskydd från kreditkortet.

Erbjuder kort från Mastercard avbokningsskydd (avbeställningsskydd)?

Du får ofta ett avbokningsskydd (avbeställningsskydd) när du har ett mastercard-kort. Det är dock inte Mastercard som bestämmer hur avbeställningsskyddet ska vara utformat, då de är en betalningsförmedlare. Det är istället utgivaren av kreditkortet som bestämmer försäkringsvillkoren.

Erbjuder Visa avbokningsskydd (avbeställningsskydd)?

Det är vanligt att du får ett avbokningsskydd (avbeställningsskydd) om du har ett kreditkort med Visa. Det är däremot inte Visa som erbjuder försäkringsförmånen, då de endast är ett betalningsnätverk. Det är istället kortutgivaren som är ansvarig för kreditkortets avbokningsskydd.

Ingår reseförsäkring i alla kreditkort från Mastercard?

Avbeställningsskydd för din resa inkluderas i nästan alla kreditkort från Mastercard. Ett av de få korten från Mastercard som INTE inkluderar en reseförsäkring är Supreme Card Classic. Komplett kreditkort och Remember Flex är två Mastercard-kort med bra reseförsäkringar.

Hur bra är reseförsäkringen på ett Visa kort?

Kortförsäkringarna hos visakort är ofta generösa, inte minst reseförmånerna. Med ett Visakort får du en reseförsäkring som ofta inkluderar ett avbeställningsskydd, vilket är generöst. Lägg märke till att kortutgivaren och försäkringsbolaget bestämmer villkoren för reseskyddet, och inte Visa.

Måste jag betala resan med kortet för att få försäkringen?

Ja, du måste betala din resa med ditt kort för att reseförsäkringen ska aktiveras. Kreditkortutfärdarna kräver alltid att du betalat antingen 50, 75 eller 100 % av resans totala belopp för att försäkringen ska gälla. Den exakta procentsatsen varierar beroende på utfärdare.

Vad är det för villkor på Mastercards reseförsäkringar?

Två vanliga krav för att försäkringen ska aktiveras är att du måste ha en hemförsäkring samt att du ska ha betalat hela eller större delen av resan med kortet. Trots det faktum att Mastercard inte själva bestämmer över försäkringsvillkoren har deras kort i regel samma försäkringsbestämmelser.

Hur vet man att kortet har reseförsäkring?

Det enklaste sättet att veta om ens kort har en reseförsäkring är att antingen ringa kortutgivaren och fråga, alternativt läsa på deras hemsida. Med det sagt har i princip alla svenska kreditkort någon form av kostnadsfri reseförsäkring. Risken att ditt kreditkort inte har ett reseskydd är alltså låg.

Alla omdömen

Om författaren

William Bergmark
William Bergmark

William är en av grundarna till Kreditkortguiden, och arbetar både som skribent och redaktör på hemsidan. Han har tidigare arbetslivserfarenhet som privatekonomisk rådgivare.


SENAST UPPDATERAD: 4 juli, 2024

Så finansieras Kreditkortguiden

Flera av kreditkorten som vi recenserar och visar på hemsidan ges ut av aktörer som ger oss provision. På så vis kan vi fortsätta bedriva en kostnadsfri tjänst som recenserar alla svenska bankkort.

I vissa fall kan detta påverka kortens placering på hemsidan. Däremot har detta inte under några omständigheter inflytande på vår betygsättning – vår åsikt är helt och hållet vår egen.

Nollställ
Jämför