Vad är kortnummer? Allt om kortnummer för Visa & Mastercard!

Kreditkortguiden förklarar allt om kreditkortets unika kortnummer.

Alla som har ett kredit- eller betalkort har också ett unikt kortnummer. Men vad betyder kortnumret egentligen, och vad används den till? Det går vi igenom i den här artikeln!

Vad är ett kortnummer?

Ditt kortnummer finns på kortets framsida och är en unik identifierare för ditt betal- eller kreditkort. Numret på kortet består i regel av 16 siffror och berättar vem du är, samt vilken bank som utfärdat kortet. Kortets nummer är även kopplat till ditt konto, så att pengar kan dras därifrån.

Vid köp på internet måste du uppge ditt kortnummer tillsammans med kortets utgångsdatum, samt CVC-koden. Uppgifter om utgångsdatum hittar du på kortets framsida, medan uppgifter om vilken CVC-kod som ditt kort har finns på baksidan.

Det är viktigt att du aldrig lämnar ifrån dig dina kortuppgifter. Det kan leda till att en bedragare kan köpa saker på ditt kort i utländska nätbutiker. I Sverige måste dock alla kredit- och kontokortsköp bekräftas med Bank-ID, men trots det ska du alltid hålla koll på ditt kortnummer.

Jämför kreditkort hos Kreditkortguiden

Detta består ett kreditkortsnummer av

Ett kreditkort har i regel 16 siffror. Nedan berättar vi vad siffrorna betyder och har för funktion.

Det första numret berättar vilken branschkategori kortet tillhör

  • 1 eller 2 = Flygbolag.
  • 3 = Resebolag och/eller bolag inom nöjesbranschen. Amex-kort börjar alltid med 3.
  • 4, 5 eller 6 = Banker och kreditföretag. Visa-kort börjar alltid med 4. Mastercard-kort börjar alltid med 5.
  • 7 = Bensinbolag.
  • 8 = Hälsa eller telekommunikation.
  • 9 = Statliga kort.

Nummer 2 – 6 är utgivarens ID-nummer

Denna siffersträng berättar vem som utfärdat kortet. Nummer 2 till 6 berättar även vilken bank kortet är kopplat mot, samt vilken valuta du betalar med som standard.

Siffrorna betyder olika saker beroende på utfärdare, men betydelsen av hela strängen är alltid samma trots att siffrorna inte betyder samma sak.

Nummer 7 – 15 är ditt korts ID-nummer

Denna siffersträng berättar vem du är, och är alltid unik. Att utfärdaren använder sig av 12 siffror är ovanligt, men samtidigt säkrast då det finns tusen miljarder olika kombinationsmöjligheter med 12 siffror.

Det är vanligast att kortutfärdarna använder 9 nummer. Så många nummer är idag extremt säkert, men i framtiden kan fler siffror behövas allt eftersom fler kreditkort utfärdas.

Den sista siffran kontrollerar att allt är rätt

Den sista siffran kontrollerar att du uppgett rätt siffror, exempelvis när du betalar på nätet. Slutsiffran är framräknad med hjälp av Luhn-formeln, vilket medför att den sista siffran är ett träffsäkert mätverktyg.

Samma metod används även för att kontrollera att andra viktiga uppgifter, likt ditt personnummer är korrekt ifyllda på nätet.

Vidare läsning

Svar på vanliga frågor

Vilket kortnummer har ett Visa-kort?

Kortnumret för betal- och kreditkort från Visa har oftast 16 siffor, och finns på framsidan av ditt Visa-kort. Den första siffran är alltid 4. Visa-kortnumret är unikt och berättar bland annat vem du är, vem utgivaren är samt vilken valuta du betalar med som standard.

Vad är rätt kortnummer för Mastercard?

Kortnumret för betal- och kreditkort från Mastercard hittar du på framsidan av kortet, det är alltid 16 siffror långt och den första siffran är alltid 5. Kortnumret är en unik identifierare som bland annat berättar vem du är, samt vilket bank- eller kreditkonto pengarna ska dras från.

Vilket kortnummer har ett American Express-kort (Amex)?

Kortnumret för ett American Express-kort finns på framsidan av kortet och har alltid 15 siffror. Den första siffran är alltid 3. Sifferkombinationen berättar bland annat vem du är, vem som utfärdat kortet samt vilket bank- eller kreditkonto som Amex-kortet är kopplat mot.

Vad är ett kreditkortsnummer?

Ett kreditkortsnummer är en unik siffersträng på framsidan av ditt kort. Det består av 15 till 19 siffror, men 16 siffror är standard. Numren berättar bland annat vilken valuta du betalar med, vem som utfärdat kortet och vem du är. Under kreditkortsnumret finns utgångsdatumet.

Alla omdömen

Om författaren

William Bergmark
William Bergmark

William är en av grundarna till Kreditkortguiden, och arbetar både som skribent och redaktör på hemsidan. Han har tidigare arbetslivserfarenhet som privatekonomisk rådgivare.


SENAST UPPDATERAD: 20 december, 2022

Så finansieras Kreditkortguiden

Flera av kreditkorten som vi recenserar och visar på hemsidan ges ut av aktörer som ger oss provision. På så vis kan vi fortsätta bedriva en kostnadsfri tjänst som recenserar alla svenska bankkort.

I vissa fall kan detta påverka kortens placering på hemsidan. Däremot har detta inte under några omständigheter inflytande på vår betygsättning – vår åsikt är helt och hållet vår egen.

Nollställ
Jämför