Villkor för Kreditkort: Alla Rättigheter & Skyldigheter 2023

I denna artikel förklaras de villkor som gäller för kreditkort. Här besvaras också frågor som hur villkoren för kreditkort respektive bankkort skiljer sig åt, samt om villkoren kan ändras efter att ett kreditkortsavtal har signerats. Du hittar även information om villkor för olika kreditkort.

Vad ingår i villkoren för kreditkort?

I villkoren för ett kreditkort fastställs hur kreditkortet får användas, vad som händer vid obehöriga transaktioner samt när och hur kortet kan sägas upp. Även faktorer som ränta, avgifter och delbetalningsvillkor fastslås i det officiella dokument som utgör villkoren för kreditkort.

Villkor för kreditkort redovisas i en SEKKI-blankett

Kreditkortsutgivare ska enligt europeisk lagstiftning redovisa sina kortvillkor enligt en förutbestämd mall. Denna mall kallas SEKKI, vilket är en förkortning av “Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation”.

I SEKKI-blanketten framgår ofta information som inte alltid belyses i ordinarie marknadsföring. Därför rekommenderas att du läser igenom SEKKI-blanketten innan du ingår kreditkortsavtal, även om den innehåller en stor mängd information.

Villkor som specificeras i kreditkortsavtal

Nedan listas de viktigaste villkoren som fastslås i ett avtal för kreditkort.

 • Vilka krav som gäller för att bli beviljad kreditkortet.
 • Vilken information kortutgivaren får samla in från kortinnehavaren.
 • När och hur kreditkortet får användas.
 • Vilka förmåner kreditkortet erbjuder.
 • Vad kreditgränsen är och om den kan regleras.
 • Vilken ränta och vilka avgifter som tillkommer.
 • Vad som händer vid obehöriga transaktioner.
 • När och hur kortinnehavaren kan säga upp kreditkortet.
 • När kortutgivaren kan avsluta kreditkortet.

Kreditgivaren har skyldighet att dela villkoren innan kredittagaren signerar avtalet, till exempel vid ansökningstillfället. Villkoren ska också finnas tillgängliga på kreditgivarens hemsidan.

Vilka krav som gäller för att bli beviljad kreditkortet

För att bli beviljad kreditkort finns det vissa generella grundkrav som du måste uppfylla för att din ansökan inte ska bli automatiskt nekad. Dessa krav listas nedan.

 • Du måste vara minst 18 år gammal. Vissa kreditgivare har en högre minimiålder på 20 eller 23 år.
 • Du måste vara folkbokförd i Sverige och ha ett svenskt personnummer. Vissa kreditgivare kräver också att du har varit folkbokförd i Sverige sedan ett viss tid tillbaka.
 • Du måste ha en årsinkomst på minst 100 000 kr före skatt. Vissa kortutgivare kräver en högre årsinkomst än så. Då rör det sig ofta om ett lägsta inkomst upp till 180 000 kr.
 • Du måste ha en regelbunden inkomst. Vissa kreditgivare med låga inkomstkrav godkänner till exempel ersättning från deltidsarbete, pension, försäkringskassa som giltig inkomst.
 • Du får inte ha betalningsanmärkningar eller skulder hos Kronofogden. I regel godkänns inte betalningsanmärkningar. I sällsynta fall kan dock kreditgivaren samtycka till att göra en individuell bedömning av din kreditvärdighet.

Även om du uppfyller ovanstående grundkrav gör kreditgivaren alltid en kreditupplysning via UC i samband med din ansökan. Om ditt kreditbetyg inte anses vara tillräcklig högt kan du därför bli nekad även om du uppfyller kraven för kreditkortet ifråga.

Vilken information kortutgivaren får samla in från kortinnehavaren

I villkoren anges hur kreditgivaren får samla in och behandla information från kortinnehavaren. Informationen inkluderar bland annat personuppgifter och information om kortinnehavarens användning av kreditkortet.

I denna sektion fastslås även om och hur denna information får användas av kreditgivaren för att exponera kortinnehavaren för marknadsföring av andra bank- och betaltjänster. Det brukar också anges hur eventuella ändringar av behandling av personuppgifter ska kommuniceras.

När och hur kreditkortet får användas

I avtalet definieras villkor för när, var och hur kreditkortet får användas. Här brukar det också framgå tydligt hur kreditkortet inte får användas. Det kan till exempel vara förbjudet att använda kortet för spel och vadslagning och för investering i finansiella instrument som exempelvis kryptovaluta.

Här klargörs också ditt ansvar som kortinnehavare, till exempel att du ansvar för säker förvaring av kortet och att du inte får dela din PIN-kod med någon.

Vad som händer om du bryter mot användningsvillkoren

Om kreditkortet används i strid mot dessa villkor betraktas det i regel som ett grovt avtalsbrott och kan medföra att kortet spärras och att avtalet sägs upp.

Vilka förmåner kreditkortet erbjuder

I avtalet anges de förmåner som kreditkortet erbjuder samt villkor för hur dessa får nyttjas. Exempel på förmåner som kan ingå är cashback- och bonussystem, försäkringar, rabatter och erbjudanden och lounge- och concierge service.

Vad kreditgränsen är och om den kan regleras

I avtalsvillkoren fastslås kreditgränsen och huruvida denna kan regleras eller inte. Om kreditgränsen kan regleras förklaras vad som krävs för att kreditgränsen ska höjas eller sänkas och när detta kan ske.

I regel måste kreditgivaren meddela kortinnehavaren innan en eventuell sänkning av kreditgränsen sker. Om det finns särskilda skäl, till exempel vid misstanke om brott eller missbruk av krediten, krävs dock ingen underrättelse innan sänkning av kreditgränsen.

Vilken ränta och vilka avgifter som tillkommer

I avtalet anges avgifter och villkor för delbetalning. Avgifter som kan tillkomma är till exempel uttagsavgift, valutaväxlingsavgift, aviavgift, ränta och påminnelseavgift vid försenad betalning.

Ränta tillkommer endast på nyttjad kredit som betalas efter att de räntefria dagarna har löpt ut. Om du inte planerar att använda kreditkortet för delbetalning spelar räntan således mindre roll. Planerar du däremot att delbetala dina köp bör du sätta dig i de villkor som rör kreditkortets ränta.

Vad som händer vid obehöriga transaktioner

I villkoren klargörs vad som händer vid obehörigt användande av kreditkortet och vilket ansvar du som kortinnehavare har i dessa situationer. Det brukar fastslås när kreditkortet ska spärras och hur du går tillväga för att spärra kortet.

Ofta brukar denna paragraf även upplysa om att att kortutgivaren har rätt att spärra kortet vid misstanke om att obehöriga transaktioner har genomförts.

När och hur kortinnehavaren kan säga upp avtalet

Villkoren definierar när och hur kortinnehavaren kan säga upp kreditkortet. Samtliga svenska kreditkortsutgivare tillåter kortinnehavaren att avsluta kreditkort närsomhelst, förutsatt att kreditskulden är avbetald. Vissa kreditgivare tillåter dock uppsägning av avtal trots innestående skuld.

I de fall där kortinnehavaren tillåts avsluta ett kreditkort trots kreditskuld fortsätter återbetalningen månadsvis efter uppsägningen. Delbetalningen sker utifrån ett minimibelopp av kvarvarande skuld.

Ångerrätt

I avtalsvillkoren förklaras att kortinnehavaren har laglig rätt att häva ett kreditkortsavtal inom 14 dagar från och med att avtalet har ingåtts. I denna paragraf anges även hur och när avgifter och nyttjad kredit ska återbetalas om kredittagaren säger upp avtalet inom dessa 14 dagar.

När kortutgivaren kan avsluta kreditkortet

I villkoren anges när kortutgivaren kan säga upp kreditkortet. Kortutgivaren har alltid rätt att säga upp kreditkort om kortinnehavaren bryter mot avtalet, till exempel genom att avsiktligt använda kreditkortet för olagliga ändamål.

Misskött återbetalning är en annan giltig anledning till uppsägning av kreditkortet från kortutgivarens sida. I dessa fall handlar det oftast om att kortinnehavaren upprepade gånger bryter mot återbetalningsvillkoren.

Kortutgivaren kan också  avsluta kreditkortet om kredittagarens återbetalningsförmåga har förändrats till det sämre. Exempel på försämrad återbetalningsförmåga kan till exempel vara att kredittagaren ska försättas i konkurs eller blivit föremål för skuldsanering.

Att kredittagaren medvetet uppgivit felaktig eller vilseledande information är också en anledning till att kortutgivaren kan avsluta kreditkortet.

Skillnaden i villkor för kreditkort respektive bankkort

Nedan listas huvudsakliga skillnader som återfinns i villkoren för kreditkort respektive bankkort.

 • Kreditkort har högre krav för beviljande än vad bankkort har.
 • Kreditgivaren respektive bankkortsinnehavaren står för risken.
 • Kreditkort har ofta fler avgifter än vad bankkort har.
 • Kreditkort erbjuder i regel förmåner som inte bankkort erbjuder.
 • Kreditkort har villkor för delbetalning vilket bankkort saknar.

Kreditkort har högre krav för beviljande än vad bankkort har

Nedan listas skillnaderna gällande krav för kreditkort respektive bankkort.

 • Åldersgräns: lägst 18 år för kreditkort medan bankkort finns för barn.
 • Kreditupplysning: tas vid ansökan om kreditkort men inte för bankkort.
 • Inkomstkrav: kreditkort kräver en inkomst vilket inte bankkort gör.
 • Betalningsanmärkning: accepteras för bankkort men inte för kreditkort.

Mer ingående information om vilka krav som gäller för kreditkort finns att hitta på vår sida om krav för kreditkort.

Villkor för olika kreditkort

Nedan listas ett axplock av villkor för olika kreditkort.

 • Bank Norwegian: 0 kr i årsavgift och 0,5 % i bonus på alla köp. Köp av flygbiljetter hos Norwegian ger upp till 10 % i bonus. Bank Norwegian kreditkort har 19,99 % i ränta, 45 räntefria dagar, 0 kr i uttagsavgift, 1,75 % i valutapåslag och 45 kr i aviavgift (0 kr via e-faktura). Reseförsäkring ingår.
 • Collector Easycard: 195 kr i årsavgift och rabatter via Eurobonus. Collector Easycard har 19 % i ränta, 56 räntefria dagar, 4 % i uttagsavgift, 2 % i valutapåslag och 29 kr i aviavgift. Kortet inkluderar reseförsäkring.
 • Collector Easyliving: 195 kr i årsavgift och rabatter via Eurobonus. Collector Easyliving kreditkort har 17,25 % i ränta, 56 räntefria dagar, 3 % i uttagsavgift och varken valutapåslag eller aviavgift. Kortet har bland annat en heltäckande reseförsäkring. Årsavgift år 1: 0 kr.
 • Coop Mastercard: 295 kr i årsavgift och 0,5 % i bonus på alla köp. Köp hos Coop ger upp till 5,5 % i bonus. Kreditkortet har 15,95 % i ränta, 55 räntefria dagar, 1,5 % i uttagsavgift, 1,75 % i valutapåslag och 29 kr i aviavgift (0 kr via e-faktura). Årsavgiften är 0 kr år 1. Reseförsäkring ingår.
 • Ikano bank: 0 kr i årsavgift och 1 % vid köp på bensinstation. En branschrabatt på 5–20 % tillkommer varje månad. Ikano bank kreditkort har 14,55 % i ränta, 56 räntefria dagar, 2 % i uttagsavgift, 1,5 % i valutapåslag och 25 kr i aviavgift. Kortet inkluderar bland annat reseförsäkring.
 • Komplett: 0 kr i årsavgift och 0,5–4 % i bonus på alla köp. Komplett kreditkort har 21,40 % i ränta, 50 räntefria dagar, 0 kr i uttagsavgift, och 1,75 % valutapåslag. Aviavgiften på 35 kr kan undvikas via e-faktura. Kortet har flera försäkringar, bland annat en heltäckande reseförsäkring.
 • Marginalen Gold: 195 kr i årsavgift och cashback via Handla Smart. Kreditkortet har 16,9 % i ränta, 50 räntefria dagar, 3 % i uttagsavgift, 1,65 % i valutapåslag och 25 kr i aviavgift (0 kr via e-faktura). Kortet har bland annat en heltäckande reseförsäkring. Årsavgift år 1: 0 kr.
 • Marginalen Traveller: 395 kr i årsavgift och 1 % i bonus på alla köp. 25 % i cashback erbjuds i utvalda butiker. Kreditkortet har 16,9 % i ränta, 50 räntefria dagar, 3 % i uttagsavgift, 1,65 % i valutapåslag och aviavgift på 25 kr (0 kr via e-faktura). En bra och heltäckande reseförsäkring ingår.
 • MoreGolf: 295 kr i årsavgift och 1 % i bonus på alla köp. Utvalda golfrelaterade köp ger 10–50 % i bonus. MoreGolf kreditkort har 15,64 % i ränta, 55 räntefria dagar, 3 % i uttagsavgift och 1,65 % i valutapåslag. Aviavgiften på 35 kr kan undvikas via e-faktura. En heltäckande reseförsäkring ingår.
 • OKQ8 VISA: 0 kr i årsavgift och 0,3 % i bonus på alla köp. Kortet ger drivmedelsrabatt på 20 / l hos OKQ8 och 2 % cashback i OKQ8-butiker. Kortet har 14,95 % i ränta, 45 räntefria dagar, 3 % i uttagsavgift, 2 % i valutapåslag och 25 kr i aviavgift (0 kr vid e-faktura). Reseförsäkring ingår.
 • Preem Mastercard: 0 kr i årsavgift och 0,5 % i bonus på alla köp. Drivmedelsrabatt på 10 eller 25 öre / l tillkommer. Kreditkortet har 17,40 % i ränta, 56 räntefria dagar, 2 % i uttagsavgift, 2,5 % i valutapåslag och 25 kr i aviavgift (0 kr via e-faktura). Rese- och feltankningsförsäkring ingår.
 • Re:member flex: 0 kr i årsavgift och rabatt i fler än 300 webbutiker. Re:member flex kreditkort har 9,74–24,74 % i ränta, 56 räntefria dagar, 3 % i uttagsavgift och 1,75 % i valutapåslag. Aviavgiften på 39 kr kan undvikas via e-faktura. Kortet inkluderar bland annat reseförsäkring.
 • Resurs Classic: 0 kr i årsavgift och inget bonussystem. Resurs Classic kreditkort har 0–17,32 % i ränta, 60 räntefria dagar, 2,97 % i uttagsavgift, 1,97 % i valutapåslag och 39 kr i aviavgift. Inga försäkringar ingår i Resurs Classic kreditkort.
 • Resurs Gold: 245 kr i årsavgift och 0,5 % i bonus på alla köp. Resurs Gold kreditkort har 0–17,32 % i ränta, 60 räntefria dagar, 2,97 % i uttagsavgift, 1,97 % i valutapåslag och 39 kr i aviavgift. Kortet inkluderar reseförsäkring.
 • Resurs World: 1 068 kr i årsavgift och 1 % i bonus på alla köp. Kortet ger tillgång till lounge- och concierge service. Resurs World kreditkort har 0–17,32 % i ränta, 60 räntefria dagar, 2,97 % i uttagsavgift, 1,97 % i valutapåslag och 39 kr i aviavgift. Reseförsäkring ingår.
 • Swedbank kreditkort: 195 kr i årsavgift (0 kr år 1). Kortet saknar bonusprogram. Swedbank kreditkort har 10,95 % i ränta, 55 räntefria dagar, 3 % i uttagsavgift  och 1,65 % i valutapåslag. Ingen aviavgift tillkommer. Kortet har bland annat en heltäckande reseförsäkring.

För samtliga kreditkort krävs dessutom att du är minst 18 år gammal och har en inkomst. Du måste även vara folkbokförd i Sverige, ha ett svenskt personnummer och inte har några betalningsanmärkningar.

Vanliga frågor

Vilket kreditkort har bäst villkor?

Vilket kreditkort som har bäst villkor varierar beroende på vilka behov du som kortinnehavare har. Bank Norwegian kreditkort är dock ett mångsidigt kort som passar de flesta och som dessutom är lätt att bli beviljad.

Kortet har varken årsavgift eller uttagsavgift och aviavgiften kan undvikas vid val av e-faktura. Kreditkortet ger 0,5 % i bonus på alla köp och upp till 10 % i bonus vid köp av flygbiljetter hos Norwegian. På sidan om de bästa kreditkorten kan du jämföra villkor för olika kreditkort per kategori.

Hur skiljer sig villkoren mellan olika kreditkort?

De villkor som skiljer sig åt mellan olika kreditkort brukar främst röra förmåner, avgifter, kreditgräns och delbetalningsalternativ. Förmåner varierar ofta beroende på vilket segment kreditkortet är nischat inom och avgifter, kreditgräns och delbetalningsalternativ varierar från kort till kort.

Däremot brukar villkor gällande till exempel när, hur och av vem kreditkortet får användas vara snarlika för samtliga kreditkort.

Kan villkoren för ett kreditkort ändras efter att jag har signerat avtalet?

Ja, villkoren för kreditkort kan ändras efter att du har signerat avtalet. Däremot har kreditgivaren skyldighet att informera kortinnehavaren en viss tid innan eventuella ändringar implementeras och börjar gälla.

Som kortinnehavare har du rätt att säga upp avtalet närsomhelst, förutsatt att du inte har någon innestående kreditskuld. Om villkoren ändras till det sämre kan du således säga upp kreditkortet. Ett fåtal kortutgivare tillåter även fortsatt återbetalning av skuld efter att kreditkortet sagts upp.

Alla omdömen

Om författaren

Felicia Lennestig Bergquist
Felicia Lennestig Bergquist

Felicia är sedan år 2022 skribent på Kreditkortguiden. Hon har flera års erfarenhet från kreditkort- och betalningsbraschen.


SENAST UPPDATERAD: 5 januari, 2023

Så finansieras Kreditkortguiden

Flera av kreditkorten som vi recenserar och visar på hemsidan ges ut av aktörer som ger oss provision. På så vis kan vi fortsätta bedriva en kostnadsfri tjänst som recenserar alla svenska bankkort.

I vissa fall kan detta påverka kortens placering på hemsidan. Däremot har detta inte under några omständigheter inflytande på vår betygsättning – vår åsikt är helt och hållet vår egen.

Nollställ
Jämför